Hyvinvointi

Masentuneiden opiskelijoiden määrä kaksinkertaistunut

Sanna Peräntie

Suorituspaineet ja traumatisoiva historia suurimmat syyt opiskelijoiden masennukseen.

Korkeakouluopiskelijoista yhä useampi kertoo kokevansa masennusta. Suoria syitä määrän nousuun on vaikea sanoa, mutta opiskeluihin kohdistuneet muutokset saattavat olla osasyy.

“Masentuneiden määrän nousuun mahdollisia syitä ovat esimerkiksi valtion pyrkimys tehostaa opintoja, opintotukeen liittyvät muutokset ja liian kovat vaatimukset omaa suoritusta kohtaan”, luettelee Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) mielenterveystyön johtava ylilääkäri Pauli Tossavainen.

YTHS:n vuonna 2016 teettämän terveystutkimuksen mukaan diagnosoitujen masennusten määrä on noussut 2000-luvun alun neljästä prosentista nyt yhdeksään prosenttiin. Samalla aikavälillä myös opiskelijoiden koetut masennuksen oireet viikoittain tai päivittäin ovat kasvaneet, erityisesti miehillä.

Uusi elämä

Opinnot aloittaessa moni kohtaa elämässään suuria muutoksia: ensimmäistä kertaa omilleen muutto, uusi kaupunki, vieraat ihmiset ja yksin omasta elämästä ja rahasta huolehtiminen. Opiskelujen ensimmäisen vuoden aikana masennukseen sairastunut opiskelija kertoo elämänmuutoksen olleen psyykkiselle terveydelle liian suuri. Etenkin, kun taustalla painoivat huonot muistot koulu- ja lukioajoilta.

“Itsetuntoni oli alhaalla monen vuoden kiusaamisen jälkeen. Ajattelin, että kukaan ei voi pitää minusta, koska en ole tarpeeksi hyvä. Näiden ajatusten takia aloin jättäytyä pois koulusta ja yhteisistä tapahtumista. Päälle painoi myös huoli toisessa kaupungissa asuvasta perheestäni, sekä rahallinen pärjääminen.”

Muilla menee hyvin

Tossavainen huomauttaa, että kun verrataan vuotta 2016 vuoteen 2000, netti ja sosiaalinen media ovat tulleet osaksi ihmisten arkipäivää. Tämän vuoksi yhä useampi opiskelija kertoo netin käytön haittaavan vuorokausirytmiä.

“Samalla kun sosiaalinen media on kasvanut, myös yksinäisten määrä on lisääntynyt. Saattaa olla, että yksinäinen ihminen käyttää paljon aikaansa somessa. Sieltä helposti tulee illuusio, että kaikilla muilla asiat ovat hyvin, joka saattaa omalta osaltaan ruokkia yksinäisen ihmisen masentuneisuutta.”

Miten masennuksen määrän nousua voisi ehkäistä?

”Masennuksen taustatekijöiden laajan vaihtelevuuden vuoksi on vaikea mainita yhtä keinoa, jolla masennuksen nousukäyrän saisi laskuun. Opinto-ohjelmien tiukentuessa tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota, että opiskelijat saavat riittävää opinto-ohjausta sekä tukea opintojensa varrella.”