nainen istuu tuolilla
Kuva: Oona Kokko

Hyvinvointi

Mielenterveysongelmia pyritään ratkomaan uusilla hoitomenetelmillä, jotta potilaat eivät eksyisi byrokratiaviidakkoon

Oona Kokko

Varsinais-Suomen alueella hoitoon pääsyä on tarkoitus helpottaa uusilla menetelmillä.

Hyvinvointialueet ovat suunnitelleet monenlaisia uudistuksia mielenterveyspalveluihinsa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että potilaat pääsisivät mahdollisimman nopeasti oikeaan hoitoon, eivätkä joutuisi jonottamaan pitkiä aikoja. Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella tulisi olla taitoa tarjota asiakkaalle apua mielenterveyshaasteisiin.

Tätä kysymystä ratkaistaan Terapiat etulinjaan -hankkeessa. Se on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama yliopistosairaaloiden ja hyvinvointialueiden yhteiskehittämishanke, jolla pyritään tarjoamaan mielenterveyskriisiin käytännön ratkaisuja. Tämä toimintamalli on käytössä myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueella eli Varhassa.

Varhan päihde- ja mielenterveyspalveluiden johtaja Tommi Väyrysen mukaan hyvinvointialueelle on tulossa monenlaisia psykososiaalisia hoitomenetelmiä.

Kuva: Tommi Väyrynen

Väyrysen mukaan nykyään ihmisiä ohjataan psykoterapiaan, vaikka lyhyempi hoitomuoto olisi tarpeeksi.

”Suurimmalle osalle potilaista riittää nopeasti hoitoon pääsy ja lyhyt hoito. Pitkäaikaiset ongelmat vaativat tosin pidemmän ajan hoitoa”, Väyrynen toteaa.

Terapiat etulinjaan -menetelmän keskiössä on hoitoportaikko, jonka perusteella arvioidaan hoidon tarve. Käytännössä siis pyritään alkuvaiheesta saakka kartoittamaan, minkä tasoista hoitoa kukakin tarvitsee. Aikuisille ensimmäisellä portaalla ovat kaikille avoimet omahoitopalvelut: esimerkiksi Mielenterveystalo.fi -sivuston omahoito-ohjelmat, joita voidaan hyödyntää lieviin mielenterveyden häiriöihin ja ennaltaehkäisevään työhön.

Viimeisellä portaalla on psykiatrian erikoissairaanhoito ja kuntoutuspsykoterapia. Näitä hoitomuotoja käytetään esimerkiksi persoonallisuushäiriöiden, pitkäaikaisten mielenterveysongelmien ja psykoosisairauksien hoidossa. Muita hoitomuotoja ovat muun muassa kognitiivinen lyhytterapia ja interpersonaalinen terapia. Hoidon tarpeen määrittelee ammattilainen. Uudet hoitomenetelmät eivät kuitenkaan kilpaile psykoterapian kanssa.

Julkisessa keskustelussa Väyrysen mukaan nämä asiat menevätkin helposti sekaisin.

”Sama kuin vertailisi porkkanoita ja omenoita, vertailussa ei ole järkeä, koska kyseessä on kahden eri lähtötason asioita.”

Kuuntele juttu tästä!