Hyvinvointi

Neurokirjon henkilöt Turussa saavat uuden terapiamuodon

Ensi keväänä Satu Mäkinen alkaa vetämään kirjallisuusterapiaryhmää. Tarkoituksena on yksilökehitys.

Neurokirjolla tarkoitetaan neurokognitiivisia vaikeuksia. Niihin kuuluvat ADHD, autismikirjo, Touretten oireyhtymä, OCD, kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet.