Asioista keskusteleminen hoituu rennosti vaikka kahvipöydässä. (kuva: Minna Ylijoki)

Hyvinvointi

Ongelmanratkaisua kahvikupin äärellä

Minna Ylijoki

Turun etsivät nuorisotyöntekijät ovat työpäivän tehtävistä riippuen melkein päivittäin tekemisissä nuorten aikuisten kanssa. Etsivien mukaan aikuisilla nuorilla on usein samanlaisia murheita kuin kaikilla muillakin: oma tulevaisuus, itsetunto, opiskelu ja yksinäisyys vaivaavat myös heidän mieltään.

Turussa kaikki 15-29 -vuotiaat nuoret sekä nuoret aikuiset voivat olla yhteydessä Turun etsiviin nuorisotyöntekijöihin. Heidän kanssaan saa keskustella mieltä askarruttavista asioista vaikka kahvikupin äärellä ja heidän toimintansa on apua tarvitsevalle sitoutumatonta ja luottamuksellista.

 

Etsivien toimisto sijaitsee aivan Turun keskustassa nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa. (Kuva: Minna Ylijoki)

 

Mikä nuoria aikuisia mietityttää?

 

Useimmiten nuoret aikuiset haluavat keskustella etsivän kanssa työhön, opiskeluun ja asumiseen liittyvistä yleisistä asioista, mutta myös yksinäisyys ja kavereiden saaminen puhututtaa.

Yleisesti nuorten syrjäytymistä pyritään ehkäisemään ala- ja yläasteikäisillä, mutta myös useat korkeampien asteiden opiskelijat ovat yksinäisiä ja heidän on vaikeaa löytää itsellensä seuraa.

Etsivän työntekijän kanssa pyritään keskustelemalla löytämään ratkaisu opiskelijan mieltä painaviin huoliin. ”Meidän apu on yleensä siellä ohjaavassa puolessa” kertoo Jael Silander Turun etsivästä nuorisotyöstä ”eli annamme tukea ja tsemppiä sekä luomme uskoa nuoreen, jotta hän itse voi auttaa itseään”.

Kannustaminen ja tukeminen ovatkin usein niitä asioita, mitä aikuinen nuori kaipaa. Erityisesti usko itseen vahvistaa nuoren omaa jaksamista, kun hän luottaa omaan kykyynsä selviytyä haastavistakin tilanteista.

Etsivien mukaan aikuisilla nuorilla on usein samanlaisia murheita kuin kaikilla muillakin. ”Itsetunnon ja omakuvan rakentamista, tyytymättömyys töihin tai työmarkkinoihin, opintopaikka hakusessa tai tulevaisuus tuntuu hankalalta” Silander listaa aiheiksi, joita nuoret aikuiset usein murehtivat. Yleisin yhteinen piirre etsivien kohtaamissa nuorissa on tietynlainen ulkopuolisuuden tunne.

Lähtökohta on, että etsivä nuorisotyö ei pyri parantamaan ketään. Heidän tarkoituksenaan on ohjata apua hakeva niiden palveluiden piiriin, joihin tämä itse tahtoo. Jos apua tarvitsevan nuoren tilanne vaatii asiantuntijoita, niin etsivä nuorisotyö ohjaa hänet sinne, mutta jos kysymys on esimerkiksi kelahakemuksen täyttämisestä, niin etsivät hoitavat sen nuoren itsensä kanssa.

”Pääasia on, ettemme tee itse päätöksiä vaan kaikki lähtee nuoren omasta tarpeesta ja hänen käsityksestään omaan tilanteeseen” kertoo Silander. Nuoren on siis oltava oma-aloitteinen ja ymmärrettävä oma tilanteensa, ennen kuin hän ohjauksen myötä hakee lisäapua, jos kyseessä on esimerkiksi mielenterveyden ongelma. Etsivät pyrkivät tukemaan nuorta hänen tilanteessaan ja tarjoavat erilaisia mahdollisia keinoja nuoren auttamiseen.

 

Etsivät auttavat nuoria siinä missä voivat

 

Etsivien mukaan on vaikea arvioida sitä, onko nuorilla aikuisilla suurempi kynnys ottaa yhteyttä ja pyytää apua, kuin muilla ikäryhmillä. Nuorilla ei yleisesti ole suurta kynnystä olla heihin yhteydessä, mutta kuten muillakin tahoilla, yhteyttä otetaan usein liian myöhään.

”Meihin otetaan usein yhteyttä, kun asia tai tarve on kasvanut jo ongelmaksi ja synnyttänyt uusia dilemmoja” Silander toteaa. Etsivä nuorisotyö toivookin, että tulevaisuudessa pystyttäisiin laskemaan apua tarvitsevien kynnystä ottaa heihin yhteyttä pienemmisäkin asioissa.

 

Jael Silanderin työympäristönä toimii myös Vimman kahvila. (Kuva: Minna Ylijoki)

 

Etsivillä nuorisotyöntekijöillä ei ole nuorten suhteen mitään seurantaa, tai seurantatyökalua, joten heidän on vaikea arvioida, saavatko nuoret aikuiset usein heiltä tarvitsemansa avun ongelmiin, vai kaivataanko jatkotoimenpiteitä.

Silander kertoo, ettei hän itse ole vielä törmännyt nuorten aikuisten saralla sellaiseen ongelmaan, johon ei olisi löytynyt jonkinlaista ratkaisua, mutta loppupeleissä he eivät tiedä onko nuori itse saanut asiansa loppuun.

Erityisesti Silander kehottaa ammattikorkeakoululaisia pitämään huolta siitä, että koulu huomioi heidän jaksamisensa, sillä opiskelijoiden aika on kallisarvoista.

”Älkää päästäkö kouluanne helpolla mitä tulee jaksamiseen ja terveydenhuoltoon” Silander toteaa. Hän myös muistuttaa aikuisia nuoria siitä, että ei ole olemassa niin pientä tai suurta asiaa, etteikö heihin voisi ottaa yhteyttä.