Yläasteen oppikirjoissa vulva esitetään yksinkertaistettuna piirroskuvana.

Hyvinvointi

Sosiaalinen media tarjoaa moninaisempaa kuvastoa pimpeistä kuin koulun seksuaalikasvatus

Jenni Kivimäki

Pimppihäpeä puhututtaa nuoria etenkin sosiaalisen median kuvapalvelu Instagramissa.

Terveystiedonopettaja Marika Järvenpää tunnistaa, että kehon kelpaavuuteen liittyvät kysymykset nousevat esille oppilaiden keskuudessa. Nykypäivän koulun seksuaalikasvatuksessa painotetaankin ensisijaisesti seksuaalisuutta voimavarana.

Järvenpää näyttää perinteisesti kahdeksannen luokan oppilaille Kartalle seksistä –piirroselokuvan. Se on hänen mielestään hyvä siksi, että piirrettynä elokuvana oppilaiden on helpompi katsoa sitä eikä se tuota hämmennystä.

Yksi keino ehkäistä häpeää olisi aidon kuvaston tarjoaminen. Instagramin Vulvapositiivisuus-tili on yksi esimerkki siitä. Tililtä löytyy paljon erilaisia piirroskuvia aidoista vulvista. Seksuaalikasvatus on myös avainasemassa häpeän ehkäisemisessä.

Marika Järvenpää opettaa yläasteikäisille terveystietoa. Kuva: Jenni Kivimäki.

Nuorista on tullut avoimempia

Sitäkin pitää harjoitella, miten puhua toisen ihmisen kanssa seksistä. Seksuaalisuudesta on jo lähtökohtaisesti vaikeaa puhua, sillä se on tabu.

Kolmekymmentävuotta opettanut Järvenpää on huomannut, että nykyään nuoret ovat avoimempia seksuaalisuuteen liittyvissä teemoissa.

”Oppituntitilanteissa ollaan valmiimpia keskustelemaan aiheista naureskelematta”.

Terveystietoa opetetaan kerran viikossa, joten jotkut aiheet joudutaan käsittelemään hyvinkin nopeasti ja opettaja itse ratkaisee, kuinka paljon tunteja käyttää mihinkin aihealueeseen.

Järvenpää käyttää viisi oppituntia 7. luokan seksuaalikasvatukseen sekä kuusi oppituntia 8. luokan seksuaalikasvatukseen. Hän opettaisi aihesisältöjä enemmänkin, jos se olisi mahdollista. Nyt opetusta on aivan liian vähän hänen mielestään.

Vähäisen opetuksen takia hän kannustaa nuoria etsimään seksuaalikasvatuksen sisältöjä netistä sekä ohjaa niiden pariin oppitunneilla.

Terveystiedon opettaja Marika Järvenpään käsittelee oppitunneillaan seksuaalisuutta voimavarana. Kuva: Jenni Kivimäki

Some voi tukea ja täydentää terveystiedon opetusta

Sosiaalinen media tarjoaa nykyään matalan kynnyksen seksuaalikasvatusta. Instagramissa on paljon seksuaalikasvatuksen ympärille perustettuja tilejä, jotka ovat parhaimmillaan keränneet tuhansia seuraajia. Sisältö poikkeaa terveystiedon opetuksesta, sillä eri tilit tuovat esiin erilaisia ja moninaisempia näkökulmia seksuaaliterveyteen liittyen.

Vulvapostiviisuus-tilin ylläpitäjä Katja Välikankaalle saa lähettää omasta pimpistään valokuvan, jota vastaan Välikangas piirtää realistisen kuvan siitä ja jakaa sen Instagram-tilillään. Kuvan voi lähettää vain ollessaan täysi-ikäinen ja samalla kuvan yhteyteen voi kirjoittaa omia ajatuksiaan. Tilin kokemustarinoissa nousevat esille paljon erilaiset häpeän tunteet.

Olisi hyvä, että ei aina yhdistettäisi naista ja pimppiä. Vulvakuvastossa esimerkiksi voisi olla transmiehen sukuelin, joka ei vastaa hänen omaa kokemustaan sukupuolesta. Sillä tavalla voidaan myös poistaa häpeää, mitä moni tuntee sukuelimestään.

  • Pimppihäpeä on häpeää omaa sukuelintä kohtaan
  • Häpeää voi synnyttää esimerkiksi pornokuvasto, ikävät kommentit, synnytyksen jälkeen muuttunut vulvan ulkonäkö, seksuaalitrauma tai gynekologiset sairaudet
  • Sukupuoli ja sukuelin eivät ole kytköksissä toisiinsa
  • Kaikilla naisilla ei ole pimppiä ja kaikki pimpilliset eivät ole naisia