Kuva: Hilla Ojala

Hyvinvointi

Suomessa opioidivalmisteita sisältäviä lääkkeitä määrätään harkitusti

Hilla Ojala

Suomessa mahdolliseen opioidiepidemiaan ollaan varauduttu suhteellisen hyvin, kertoo Inari Viskari Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä.

Virossa ja Ruotsissa fentanyyli on aiheuttanut useita kuolemia jo pidemmän aikaa. Suomessa synteettiset opioidit kuten fentanyyli eivät ole kuitenkaan olleet merkittävässä roolissa, sillä vainajien oikeuskemiallisten tutkimusten, poliisin, tullin havaintojen sekä huumeruiskujen ainejäämätutkimusten ja jätevesitutkimusten mukaan fentanyyliä ei ole havaittu poikkeavia määriä.

Viskarin mukaan tilanteen tarkka seuraaminen on kuitenkin erittäin tärkeää, sillä vahvojen synteettisten opioidien käytön nopea lisääntyminen myös Suomessa on mahdollista.

”Yhdysvaltojen kaltainen kehityssuunta ei ole todennäköinen, sillä Suomessa reseptilääkkeitä ei voi markkinoida yksityisille henkilöille. Lisäksi Suomessa lääkärit ovat tietoisia opioidilääkkeiden vaarallisuudesta ja lääkevalvonta on myös tehokasta,” sanoo Viskari. Seurantaa helpottaa sähköinen reseptijärjestelmä.

Käytön leviämiseen varaudutaan valvonnalla

Vaikka Suomessa uusien psykoaktiivisten aineiden (muuntohuumeiden) ja niihin lukeutuvien synteettisten opioidien laajemmasta käytöstä ei ole havaintoja, tulisi niiden leviämiseen varautua myös Suomessa, sillä muutokset huumemarkkinoilla voivat tapahtua nopeasti.

Inari Viskari, THL

Internetin kauppapaikoista on tullut merkittävä välityskanava, joten tarjontaa siellä on tarkkailtava valppaasti.

Inari Viskari

Viskarin mukaan tärkeitä keinoja varautumiseen ovat esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, pimeän verkon valvonta sekä uusien muuntohuumeiden saaminen nopeasti valvonnan piiriin.

THL on myöskin mukana SO PREP (Synthetic Opioids – preparedness) -projektissa, jossa varaudutaan synteettisten opioidien leviämiseen Euroopassa.

Kuolemaan johtaa usein tietämättömyys lääkkeen sisällöstä

Kaarlo Simojoki, A-klinikan toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja kertoo, että Suomessa useat fentanyylistä johtuvat kuolemat tapahtuvat, kun otetaan huumeita, johon fentanyyliä on lisätty käyttäjän ja mahdollisesti myös myyjän tietämättä. Simojoen mukaan Yhdysvaltojen kaltainen kriisi on kuitenkin pitkän matkan päässä, sillä Suomessa fentanyyliä sisältäviä lääkkeitä ei määrätä potilaille yhtä häilyvin perustein kuin Yhdysvalloissa.

Suomessa käyttöä ja leviämistä valvotaan myös tarkasti lääkekäytännöillä ja seurannalla. Kysynnän vähentäminen tapahtuu ehkäisemällä päihteiden käyttöä ja lisäämällä tietoa päihteiden käytön riskeistä.

Kaarlo Simojoki, A-klinikka

A-klinikan tuottama Nopsa-verkosto tiedottaa yleisöä huumeista, esimerkiksi vaarallisista liikkeellä olevista pillereistä.

”Tälläisiä verkostoja on jo useita ja niitä toivottaisiin myös lisää. Käyttäjiä pitää tiedottaa päihteiden vaaroista”, sanoo Simojoki.

Vasta-aine opiaattien kuten heroiinin ja morfiinin yliannostukseen on naloksoni, joka kuuluu Suomessa terveydenhuollon peruslääkkeisiin. Sitä ei kuitenkaan ole vielä yleisessä jakelussa. Esimerkiksi ensihoitajilla sitä on tarjolla ambulanssissa asiakkaita varten.

THL:n koordinoimassa huumekuolemien ehkäisyn työryhmässä (HEAR) selvitetään kotiin vietävän jakelun ja mahdollisen pilottikokeilun järjestämistä Suomessa.

Lähteet:

Jätevesitutkimukset, THL

https://www.a-klinikka.fi/

Tilastokeskus, kuolinsyyt

Fentanyyli on lyhytvaikutteinen opioidi, jonka arvellaan olevan jopa 75–100 kertaa voimakkaampi kuin morfiini.

Suomessa fentanyyliä käytetään reseptilääkkeenä etenkin vaikean kivun hoidossa. Yhdistettä käytetään pääasiassa lääkelaastarimuodossa, mutta siitä on olemassa myös sumute-, resoribletti- ja injektiomuodot.

Suomessa väärinkäytetty fentanyyli on tyypillisesti peräisin lääkehoidosta, ja noin 20% tapauksista myrkytys oli tapahtunut fentanyylilaastarista joko suun kautta otettuna tai suoneen pistettynä.

Päihdetarkoituksessa fentanyylistä haetaan mielihyvän tunnetta ja rauhoittavaa vaikutusta. Fentanyyli aiheuttaa toistuvassa käytössä nopeasti elimistön sietokyvyn kasvua (toleranssi) ja fyysistä riippuvuutta.