Nainen parkouraa
Toimittaja testasi parkour-tuntia. Kuva: Salla Piirainen

Hyvinvointi

Toimittaja testaa: tasapainoilua liikuntahäpeän kanssa

Katri Tihilä

Pahimmillaan häpeä voi estää uusien liikuntaharrastuksien kokeilun.