Livepalat

Se on poikaa: Minkälaista tukea syöpään sairastunut nuori saa?

Radio Tutka

Sairaanhoitaja Miia Ojala kävi ohjelmassa puhumassa nuoren ihmisen sairastumisesta syöpään.

Ojala on tutkinut syövästä kuntoutuvien nuorten tulevaisuuden tukimuotoja (Turku YAMK, 2015). Lisäksi hän on toiminut STEP selviytyjien terveys ja elämänlaatu paremmaksi -hankkeessa, jossa tavoitteena on myöhäisvaikutuksia kokevien henkilöiden palveluiden tuottamisen koordinointi ja terveydenhuollon ammattilaisten avustus ja tukeminen näiden henkilöiden hoidon järjestämisessä.