Tukiperhetoiminnan avulla pyritään antamaan hengähdysaikaa vanhemmille, joiden jaksaminen on koetuksella. Kuva: Elina Halminen

Hyvinvointi

Uutiset

Yhteiskunta

Tukiperheistä huutava pula Turussa

Jutta Halminen

Turun kaupunki sai järjestettyä viime vuoden aikana yli 20 uutta tukiperhettä, mutta niistä on edelleen huutava pula. Jonossa on tällä hetkellä yli 80 perhettä. Sosiaalityöntekijöiltä tulee pyyntöjä viikoittain.

[metaslider id=29492]

”Tukiperheiden määrä on selvästi lisääntynyt viime vuosien aikana. Ihmiset ottavat rohkeammin yhteyttä, mutta vaikka olemme saaneet paljon perheitä lisää, on tarve suurempi kuin tämän hetkinen tarjonta”, Turun kaupungin sosiaaliohjaaja Nina Stratos sanoo.

Tukiperheeltä vaaditaan joustavuutta ja kykyä kohdata erilaisuutta. Perheille maksetaan hoitopäivistä palkkiota.

Maksettavien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten määrästä ei ole määräyksiä lainsäädännössä. Osa kunnista määrittää maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset suhteessa perhehoidosta suoritettaviin korvauksiin. Korvauksista tulee sopia selkeästi tukisuhdetta perustettaessa, jotta tukiperhetoiminta on sujuvaa.

Tukiperheen ei tarvitse olla perhe

”Etsimme tällä hetkellä niin nuoria ja vanhoja, pariskuntia kuin yksin asuviakin. Oman elämäntilanteen tulee olla vakaa ja perheellä mahdollisuus sitoutua toimintaan vähintään vuoden ajaksi”, Stratos summaa.

Turun kaupungin sosiaaliohjaaja Satu Kivelä on Stratoksen kanssa samoilla linjoilla.

”Kun tukiperheen ja lapsen välille syntyy luottamussuhde, lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Tukiperheen roolilla on suuri merkitys lapsen biologisten vanhempien jaksamisen kannalta”, Kivelä sanoo.

Tukiperhetoiminnassa lapsi tulee viikonlopuksi vierailulle tukiperheeseen noin kerran kuukaudessa. Lapsi saa tukiperheestä aikuisen aikaa, tavallista ja turvallista arkea sekä huolenpitoa.

Lapselle tärkeä kontakti

Useat kunnat käyttävät tukiperheiden sijaan tai niiden lisäksi järjestöjen tarjoamia tukiperhepalveluja. Esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:llä on tukiperhetoimintaa koko maassa. Se on tarkoitettu pääsääntöisesti 4−12-vuotiaille lapsille.

Järjestö rekrytoi, valmentaa, tukee ja täydennyskouluttaa tukiperheitä. Tukea tarvitsevat lapset tulevat toiminnan piiriin pääasiassa oman kuntansa sosiaalitoimen kautta, jolloin kunnasta tarvitaan maksusitoumus.

“Lapselle tukiperhe merkitsee paljon. Hän voi ystävystyä tukiperheen lasten kanssa ja suhde perheeseen voi jatkua tukisuhteen loppumisen jälkeenkin”, Stratos huomauttaa.

Tukiperhe saa esittää toiveen lapsien lukumäärästä, iästä ja sukupuolesta. Perhe saa neuvoa ja tukea sosiaaliohjaajilta tarpeen mukaan.

”Tukiperhe on tavallinen perhe, jossa eletään perusarkea lapsen kanssa. Perheeltä ei vaadita mitään erityistä tekemistä tukilapsen tullessa käymään”, Kivelä muistuttaa.

Sijoitustarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen, kesto perustuu lapsen ja hänen perheensä tilanteeseen.

 

[note color=”#d3d3d3″]Tukiperhetoiminta:

  • Autetaan lapsen vanhempia jaksamaan ja tuetaan lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä.
  • Tukiperhe ottaa lapsen luokseen pääsääntöisesti kerran kuukaudessa viikonlopun ajaksi.
  • Tukiperheeksi voi ryhtyä nuori tai vanhempi, pariskunta tai yksin asuva.
  • Tukiperheissä voi olla lapsia tai perhe voi olla lapseton.
  • Perheellä tulee olla vakaa elämäntilanne sekä voimavaroja ja aikaa ottaa lapsi luokseen.
  • Perheen on sitouduttava tukiperhetoimintaan vähintään vuodeksi.
  • Tukiperhepalkkioiden korotus olisi hyvä tehdä vuosittain eläkelain palkkakertoimen mukaisesti. Kulukorvauksen määrän voi tarkistaa elinkustannusindeksistä.

[/note]

 

Lisätietoa tukiperhetoiminnasta: turku.fi/perhehoito