Lahopuut turvaavat metsän monimuotoisuutta

Yhteiskunta

Lahopuu turvaa metsän monimuotoisuuden

Linda Wendelius

Etenkin FSC-sertifikaatin ansiosta metsään jätetään hakkuiden yhteydessä lahopuuta. Tästä hyötyvät esimerkiksi monet eliöt ja eläimet, kuten hyönteiset, sammalet ja riista.

Lahopuu turvaa metsän monimuotoisuuden