Jokaisesta hakkuusta tehdään Suomessa metsänkäyttöilmoitus metsäkeskukselle viimeistään 10 päivää ennen kuin hakkuu ollaan toteuttamassa. Jos suunnitellulla hakkuualueella on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, niin metsäkeskuksen paikkatiedoista näkyy, että liito-orava on huomioitava.

Ympäristö

Lakimuutos asettaa liito-oravan puun ja kuoren väliin

admin

[metaslider id=23627]

Ympäristöministeriö on esittänyt eduskunnalle luonnonsuojelulakimuutoksen, joka muuttaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevaa rajausmenettelyä. Lakimuutoksen myötä ELY-keskus ei vastaa enää rajauspäätöksestä, vaan vastuu siirtyy hakkuun suunnittelijan ja toteuttajan kontolle.

Ympäristöministeriön luonnonsuojelujohtajan Ilkka Heikkisen mukaan lakimuutos keventäisi ELY-keskuksen taakkaa.

 

Ympäristöministeriö perustelee lakimuutosta muun muassa taloudellisin syin.

”Rajausmenettelyä on pidetty raskaana. Sillä on suuri työllistävä vaikutus ELY-keskuksessa ja kuitenkaan suojelun kannalta tämä menettely ei ole osoittautunut kovinkaan tulokselliseksi”, Ympäristöministeriön luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen toteaa.

Lakimuutos vie harmaalle alueelle

Vaikka lakimuutos ei poista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisen ja heikentämisen kieltoa, Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntijan Tapani Veistolan mukaan ollaan silti siirtymässä epävarmuuden aikaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntijan Tapani Veistolan mukaan pallo on nyt metsäalalla.

“Ilman rajauspäätöksiä lisääntymis- ja levähdyspaikan suojelu jää täysin maanomistajan, metsäyhtiön ja hakkuut toteuttavan motokuskin varaan. Toisaalta hekin joutuvat nyt toimimaan ilman rajauspäätösten tuomaa oikeusturvaa”, Veistola kertoo.

Suomen luonnonsuojeluliitto antoi viime maaliskuussa oman lausuntonsa lakimuutoksesta ympäristöministeriölle. Siinä ilmaistiin muun muassa huoli siitä, että uusi ohjeistus mahdollistaa myös sellaisen metsänkäsittelyn, joka pääsääntöisesti hävittää ja lopuissakin tapauksissa merkittävästi heikentää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

”Pallo on nyt heitetty metsäalalle. Jos metsäsektorilla on järkeä, se kehittää omat rajauspäätöstä vastaavat käytännöt esimerkiksi sertifioinnin tai metsänhoidon suositusten kautta”, Veistola tuumaa.

Metsänomistajille tukea neuvonnasta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitolta näytetään lakimuutokselle vihreää valoa. Satakunnan kenttäpäällikön Markus Nissisen mukaan lakimuutos puolittaisi rajausmenettelyä koskevan byrokratian.

MTK:n Satakunnan kenttäpäällikön Markus Nissisen mukaan ei ole syytä, että kaksi viranomaista hoitaisi yhtä asiaa samaan aikaan.

”Ennen metsäkeskus välitti tiedon liito-oravista luonnonsuojelulakia valvovalle ELY-keskukselle, joka puolestaan rajasi lisääntymis- ja levähdyspaikan hakkuualueella. Tulevaisuudessa metsäorganisaatiot ja metsänomistaja yhdessä pitävät huolta siitä, että lisääntymis- ja levähdyspaikat turvataan metsän käsittelyssä. Eli siitä jää käytännössä vain yksi viranomainen pois”, Nissinen summaa.

Metsäkeskuksen ja metsäammattilaisten neuvoa antava rooli korostuu vahvasti tulevaisuudessa. Nissisen mukaan ainakin alussa metsäkeskus lähtee mukaan maastoon toteamaan onko siellä liito-oravaa vai ei, mutta luottaa myös metsäammattilaisten ammattitaitoon.

”Kyllä ainakin meidän linja on se, että viranomaisen olisi hyvä todeta tuo homma joka tapauksessa”, Nissinen tuumaa.

Lakiesitys on tällä hetkellä ympäristövaliokunnan käsittelyssä.

[note color=”#d3d3d3″]Lisätietoa

[/note]