Ympäristö

Valtatie 25 varrella

Kaisa Uusi-Kraapo

"Luonnon monimuotoisuudella menee aika huonosti. Yksi suurimmista uhkatekijöistä on maankäyttö."