Kulttuuri

Turun AMK:n opiskelijatapahtumissa poliisia ei ole tarvittu

Turun AMK:n opiskelijatapahtumissa turvallisuuskysymykset ovat hyvässä otteessa. TUO huolehtii opiskelijoistaan, ja poliisin sekä pelastuslaitoksen rooli on ollut pienessä osassa.

Bileitä, sitsejä ja approja. Huolimatta siitä, että opiskelijatapahtumia ei mainosteta alkoholipitoisina, sisältyy niihin usein jonkin asteinen juominen ja päihteidenkäyttö. Nämä tunnetusti lisäävät tapaturmien riskiä ja nostavat turvallisuuskysymykset esille. Turun ammattikorkeakoulun tapahtumissa asiat ovat kuitenkin positiivisella tasolla, eikä poliisia tai pelastuslaitosta ole kaivattu.

”Palokuntaa on tarvittu ainoastaan kastamaan uudet opiskelijat”, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestön (TUO) puheenjohtaja Jukka-Pekka Salmela naurahtaa. Hän kertoo, että turvallisuussuunnitelmat tehdään perinteisen kaavan mukaan. ”Olemme onnistuneet turvallisuuskysymyksissä pääsääntöisesti hyvin”, Salmela sanoo. ”Olemme ehkä jopa ylimitoittaneet turvaihmisten määrää, mikä taas helpottaa paljon meitä ja aktiiveja, jotka ovat yhteistyössä meidän kanssa.”

Ylikonstaapeli Teemu Äikäs kertoo, että poliisi ei kohdista valvontaa opiskelijoiden tilaisuuksiin, vaan toivoo opiskelijajärjestöjen tekevän ilmoituksen suoraan poliisille tilanteen vaatiessa.

TUO keskittyy opiskelijoihin, poliisin rooli neutraali

Ylikonstaapeli Äikkään mukaan opiskelijajärjestöjen ja poliisin yhteistyö on tällä hetkellä riittävällä tasolla. ”Etukäteen on hyvä sopia myös pelisäännöistä juhlien sujumiseksi ilman ongelmia”, Äikäs muistuttaa.

Siinä missä poliisin rooli on melko pieni, on TUO:n oma rooli kohonnut tärkeämmäksi. Uutena asiana pinnalle ovat nousseet häirintäilmoitukset, joista ilmoitetaan suoraan TUO:n omalle häirintäyhdyshenkilölle. ”Häirintä itsessään ei ole se uusi juttu vaan se, että niistä ilmoitetaan”, TUO:n puheenjohtaja Salmela painottaa. Hän uskoo, että ilmoitusten taustalla on nykypäivän luonne, että kaikenlainen häirintä ja kiusaaminen on niin sanotusti tapetilla.

Häirintäilmoitusten lisäksi TUO aikoo tulevaisuudessa huomioida vielä enemmän päihteidenkäyttöön liittyviä ongelmia ja tilanteita. ”Vaikka nuorempi polvi on koko ajan fiksumpaa ja fiksumpaa, jostain syystä esimerkiksi huumausaineet ovat nostaneet päätänsä”, Salmela sanoo. TUO pyrkiikin tulevaisuudessa puuttumaan enemmän päihteidenkäyttöön ja kouluttamaan henkilöstöään tilanteisiin, joissa ihmiset eivät ole pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia.

Kuvat: Saana Sipola