Tutka

Ennustamisen voimaa -juttusarjassa perehdytään ilmiöihin ennustuspalveluiden taustalla. Osa 4/5.

[metaslider id=21349]

Kaikki selvänäköpalveluita tarjoavat yritykset ja yksityiset ihmiset eivät löydy verotietorekisteristä. Eräs selvänäköpalveluita tarjonnut kertoi, että useimmat selvänäkijät kiertävät veroja. 

Verokortilla selvänäkijän töitä tekevät eivät tienaa suuria summia, koska tuloveroa ei ole peritty monilta ollenkaan. Sama pätee rajatiedon yhdistyksiin, jotka löytyvät verorekisteristä. Veroa ei tarvitse maksaa jos tulot ovat alle 8500 euroa. Rajatiedon palveluntarjoajien mielestä kiinnostus henkisiin asioihin tuntuu lisääntyneen. Suomen spiritualistisen seuran jäsenmäärä on ollut hienoisessa kasvussa ja selvänäkijät kertovat, että asiakkaita riittää.

“Rajatiedon yhdistyksiä löytyy yhdistysrekisteristä 320, mutta arvioisin, että niistä on tällä hetkellä toiminnassa noin puolet”, kertoo Parapsykologisen instituutin puheenjohtaja Jani Lassila.

Rajatiedon yhdistysten toiminta on pitkälti vapaaehtoisten varassa. Yhdistykset tarjoavat muun muassa tapahtumia, luentoja ja koulutusta. Ne julkaisevat myös monia lehtiä. Rajatiedon yhteistyö Ry pitää auttavaa puhelinta, johon voi soittaa jos tuntee ahdistusta kokemiensa rajatiedon ilmiöiden vuoksi. Selittämättömistä parapsykologista ilmiöistä voi ilmoittaa Suomen ufo-tutkijoiden sivuilla.

Rajatieteistä liikkuu paljon ennakkoluuloja. Suomen spiritualistisen seuran puheenjohtaja Irene Nadén kertoo, että spirituaalisuus sekoitetaan usein spiritismiin. Seuran Helsingin yhdistyksellä on jäseniä 540. Spirituaalisuudessa uskotaan kuolemanjälkeiseen elämään ja että tähän henkimaailmaan voidaan saada yhteys.

“Spiritualismissa ihminen ymmärretään henkiseksi olennoksi, jonka ainoa tehtävä maan päällä on kehittyä kohti korkeampaa henkisyyttä”, kertoo Nadén.

Tutkimus pitkälti seurojen piirissä

“Parapsykologisten ilmiöiden tutkimus on Suomessa hyvin vähäistä ja harrastajien käsissä”, sanoo Markku Siivola parapsykologisesta tutkimusseurasta.

Sekä parapsykologinen tutkimusseura että parapsykologinen instituutti haluavat tuoda puolueettomasti tietoa parapsykologiasta ja edistää sen tutkimusta Suomessa sekä ihmisten tietämystä aihepiiristä.

Parapsykologian instituutin puheenjohtaja Jani Lassila kertoo, että maailmallakin tutkijoita on vain hieman toistasataa. Parapsykologia voi olla tiedettä, mutta kaikki parapsykologian piirissä tapahtuva toiminta ei ole tieteellistä tai tähtää tieteellisen tutkimuksen tekemiseen.  Instituutilla on jäseniä yli 50 ja tutkimusseuralla noin 100.

Ennustamisen voimaa -juttusarjan ensimmäisessä osassa sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti kertoi, että kouluttautuminen näyttäisi vähentävän paranormaaleja uskomuksia.

Suomen spiritualistisen seuran puheenjohtaja Irene Nadénin mukaan tiedeusko on vahva Suomessa.

“Ihmisen henkinen olemus usein sivuutetaan tai se on marginalisoitu uskonnoille ja kirkoille. Muukin kuin teologinen näkökulma ihmisen henkisyyteen on alkanut herättää kiinnostusta myös akateemisen tutkimuksen puolella.”

Tällä hetkellä kansainvälisestikin harvinaisessa Turun yliopiston tutkimushankkeessa tutkitaan mielen toimintaa suhteessa yliluonnollisiksi tulkittuihin olentoihin ja todellisuuksiin. Suomen akatemia on myöntänyt apurahoja hankkeelle yli kaksi miljoonaa. Professori Marja-Liisa Honkasalon mukaan ihmismielen tieteellinen tutkimus on tähän saakka liittynyt rationaalisuuteen. Eri kulttuureissa ihmismieli on kuitenkin aina ollut jollain tavoin yhteydessä tuonpuoleiseen: kuolleisiin, esi-isiin tai enkeleihin joko mielikuvien tai elettyjen kokemusten muodossa.

“Ajattelimme, että koska mielen tutkimus on leikannut tämän osa-alueen pois, myös tulokset ihmismielestä ovat olleet vinoja. Tässä on siis tutkimuksen paikka”, Honkasalo sanoo.

Tieteen ongelmia

Skepsis ry, joka edistää kriittistä ajattelua ja tieteeseen sekä järkeen perustuvaa kuvaa maailmasta, on luvannut 20 000 euroa henkilölle, joka pystyy esittämään paranormaalin ilmiön valvotuissa olosuhteissa. Haaste on ollut voimassa vuodesta 1989 asti. Kukaan ei ole tähän mennessä onnistunut tehtävässä.

Jani Lassilan mukaan tiede on pystynyt jonkin verran selittämään parapsykologisia ilmiöitä jos mennään kiistanalaisimpiin selitysmalleihin ja psi-tekijän olemassaoloon. Psi-tekijä tarkoittaa tilastollisesta todennäköisyydestä poikkeamista. Skepsis-yhdistyksen mukaan psi-tekijää ei ole kuitenkaan kunnolla pystytty määrittelemään ja poikkeamia voivat aiheuttaa monet muut seikat: parapsykologisista kokeista voidaan huomata vuosien jälkeen jokin ei-psi-peräinen vaikuttava tekijä, jolloin ne todetaan virheellisiksi.

Lassila on havainnut, että tutkijayhteisöön kohdistuu selvästi suurempia paineita kuin tieteessä yleensä. Hänen mukaansa pseudoskeptismi on vakavasti otettava ongelma tieteen sosiologian kannalta. Se on nimitys asenteelle, joka vaikuttaa näennäisesti tieteelliseltä skeptismiltä, mutta ei kuitenkaan ole sitä. Todellisen tutkijan näkökulman tulisi olla agnostista jos jotain asiaa ei pystytä tieteessä todistamaan.

Valtio rahoittaa rajatieteitä

Rajatieteet ovat osa myös yhteiskunnan institutionaalisia muotoja. Valtio tukee rajatieteiden, kuten astrologian opiskelua kansanopistoissa. Monet selvänäkijät ja yhdistykset myös kertovat, että poliisit ovat käyttäneet selvänäkijöiden palveluja muun muassa kadonneiden etsinnässä.

Rajatieteet, kuten selvänäkijöiden palvelut, jäävät viranomaisvalvonnan ulkopuolelle. Nadénin mielestä olisi hyvä, jos alan yrittäjät huomioitaisiin terveydenhuoltoa täydentävänä osana.

“Alalle voitaisiin luoda rekisteri, josta löytyisivät asianmukaisen koulutuksen saaneet näyttökokein varmistetut osaavat palveluiden tarjoajat.”

Kuluttajansuojaa ei ole kuitenkaan mahdollista luoda palveluille, joita on mahdoton säädellä.

Juttusarjan seuraavassa osassa toimittaja kertoo omakohtaisia kokemuksiaan rajatiedon palveluista.

Osa 1: Joka kymmenes suomalainen uskoo ennustamiseen

Osa 2: Selvänäöstä voi saada koko elantonsa

Osa 3: Selvänäkijöiden neuvot voivat johtaa vääriin elämänvalintoihin