Tapahtumassa on nähty mitä erilaisempia teemoja vuosien varrella. Tänä vuonna yötä vietetään leipää ja sirkushuveja -teeman mukaisesti.

Kulttuuri

Taideakatemian Yö

Opiskelijat järjestivät Taideakatemian yön oppilaitoksen pelastamiseksi

admin

[metaslider id=21328]

Eletään vuotta 2007. Taideakatemian tulevaisuus näyttää huolestuttavalta. Taideakatemian rahoitusta on vähennetty 25 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Tulevien leikkausten myötä rahoitusta vähennettäisiin 15 prosenttia lisää kuluvan vuoden aikana.

Rahoituskriisi on johtanut siihen, että Taideakatemia joutuu lakkauttamaan useita koulutusohjelmia ja yhdistämään erilaisia koulutuksia.

Tästä huolestuneena opiskelijat järjestäytyvät Pro Taideakatemia -liikkeeksi ja päättävät näyttää ammattikorkeakoulun johdolle ja ulkopuolisille, kuinka tärkeää taideakatemian koulutukseen panostaminen on. Niinpä ensimmäinen Taideakatemian yö järjestettiin lokakuussa 2007.

Tapahtuma keräsi jo ensimmäisellä kerralla noin tuhat kävijää ja näin suuren menestyksen saavuttaneesta tapahtumasta syntyi jokavuotinen perinne.

Tavoitteet ovat muuttuneet vuosien saatossa

Lotta Luukka ja Mira Merinen tarttuivat tapahtuman järjestämiseen jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan 2013.

Taideakatemian yö on kehittynyt kahdeksassa vuodessa niin sisällöltään kuin tavoitteiltaan. Nykyään tapahtumaa järjestää Turun Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY ry. Vuosittaisen taidonnäytteen tarkoituksena on tuoda taideakatemialaisten osaamista esille ja näyttää ulkopuolisille, mitä kaikkea oppilaitoksessa tehdään.

”Tarkoituksena on, että ulkopuolisetkin näkisivät, kuinka arvokas ja monialainen taidekorkeakoulu meillä on”, kertoo TOY ry:n puheenjohtaja ja Taideakatemian mediatuottajaopiskelija Lotta Luukka.

Ensimmäisinä vuosina tapahtuman tavoitteena oli saada vastakkainasettelua korostavaa mediatilaa, jotta oppilaitos säilyisi. Nykyisillä tavoitteilla pyritään korostamaan enemmänkin Taideakatemian hyviä puolia, yhdessä tekemistä ja positiivista asennetta.

”Teemme tätä itsellemme. Pääsemme näyttämään osaamistamme. Harva opiskelija saa niin isoa yleisöä tekemisilleen, kuin Taideakatemian yössä saa”, jatkaa Mira Merinen, joka on myös Taideakatemian mediatuottajaopiskelija.

Sekä Luukka että Merinen ovat järjestäneet Taideakatemian yötä kahtena edellisenä vuotena.

”Nyt ollaan maksimeissa”

Tapahtumaa on pyritty hiomaan vuosi vuodelta paremmaksi. Muun muassa suunnittelutiimi on suurentunut, ohjelmanumerot ovat lisääntyneet ja markkinointi parantunut kahdeksassa vuodessa.

Viime vuonna tapahtuma otti jälleen uuden askeleen, kun työryhmän organisointia parannettiin ja

Turun Sanomien uutinen ensimmäisestä Taideakatemian yöstä on esillä TOY ry:n seinällä.

koristeluun kiinnitettiin erityistä huomiota. Tänä vuonna suunnittelutiimi on kasvanut entisestään ja tapahtuman markkinointia on lisätty.

”Tapahtuma on kasvanut siihen pisteeseen, että nyt ollaan maksimeissa. Enää sitä ei kannata kasvattaa. Alkaa tulla tietynlaiset realiteetit vastaan”, toteaa Merinen.

”Niin, kun ei se ole kenenkään päivätyötä, vaan opiskelijoilla on samalla opiskelut, työt ja muuta elämää” jatkaa Luukka.

Taideakatemian vuosittainen taidonnäyte tullaan järjestämään niin kauan kun tekijöitä riittää.

”Tähän asti on aina löytynyt joku halukas, joka on tarttunut ja lähtenyt järjestämään tapahtumaa. Eli tavallaan aina, kun joku innokas lähtee vetämään tapahtumaa, niin silloin se myös järjestetään”, toteaa Merinen.

Taideakatemian Yötä vietetään jälleen torstaina 5. marraskuuta kello 18-22.