Uutiset

Asumistukeen suunnitellaan muutoksia

Elina Laiho

(28.4.2014)

Hallitus on esittänyt eduskunnalle, että yleiseen asumistukeen tulisi tehdä muutoksia ensi vuoden alusta. Uuteen asumistukijärjestelmään halutaan selkeyttä ja hallinnollista yksinkertaisuutta.

Tulevaisuudessa kohtuullisten asumismenojen enimmäismäärän vaikuttaisivat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Asunnon valmistumis- tai perusparantamisvuotta, pinta-alaa tai lämmitysjärjestelmää ei otettasi enää huomioon.

Perusomavastuusta poistuisivat käytöstä sijaintiin perustuvat omavastuutaulukot ja perusomavastuun meäräytymisperuste olisi yhtenäinen koko maassa. Omavastuutaulukoiden sijaan otettaisiin käyttöön laskentakaava, jolloin omavastuuosuus pienenee ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän kasvaessa. Hallituksen esityksen mukaan yleisen asumistuen määrään ei jatkossa vaikuttaisi omaisuus.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.