Ilpoisten koulun rehtorin Johanna Järvisen mukaan uskonnon oppiaineen kannalta olisi hyvä, jos opetukseen sisältyisi myös yhteisiä jaksoja muiden katsomustieteiden kanssa.

Uutiset

Yhteiskunta

Islamin opetus kohtaa jatkossa haasteita

admin

[metaslider id=21848]

Noin 1,6 prosenttia peruskoululaisista opiskelee islamin uskontoa, mikä tarkoittaa lähes 10 000 oppilasta. Opetusneuvos Pekka Iivosen mukaan islamin opiskelijoiden määrä peruskoulussa on kasvanut huimasti ja jatkaa edelleen nopeaa kasvuaan.

[note color=”#d3d3d3″] Opetuksen järjestäminen oltava tasavertaista

Lain mukaan vähintään kolmelle uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle on järjestettävä heidän uskontonsa mukaista opetusta, jos heidän vanhempansa sitä vaativat.

Yhdenvertaisuuslaki vaikuttaa uskonnonopetukseen ja sen järjestämiseen kaiken syrjinnän kiellon kautta. Lain takaama mahdollisuus oman uskonnon ja katsomuksen opettamiseen sekä oppimiseen tulee toteutua yhdenvertaisesti. Vaikka uskonnon opetuksen järjestäminen edellyttäisi opetuksen järjestäjiltä enemmän työtä ja kustannuksia, se ei saa vaikuttaa oppilaiden tai opettajien kohteluun.

Eriarvoinen kohtelu voi ilmetä pienryhmäisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisessä kaukana omasta koulusta, raskaissa koulupäivissä opetustuntien sijoituksen vuoksi tai opettajien epäpätevyydessä.

[/note]

IivonenPekka
Opetusneuvos Pekka Iivonen vastaa
opetushallituksessa muun muassa
uskontojen opetusta sekä uskontojen
ja kulttuurien välistä vuoropuhelua
käsitteleviä asioita. Kuva: opetushallitus.