Uutiset

"Kaikissa kouluissa on joku, joka käyttää"

admin

[metaslider id=12672]

Nuorten huumekokeilut ovat yli kaksinkertaistuneet vuodesta 1995, selviää Terveyden- ja Hyvinvoinninlaitoksen viimeisimmästä tutkimuksesta. Viimeisin, vuodelta 2011 oleva tutkimus selventää, että yli kymmenen prosenttia 15-16-vuotiaista on kokeillut kannabista.

THL:n erityistutkija Kirsimarja Raitasalon mukaan asenneilmapiirin muutos huumemyönteisemmäksi on suurin syy huumeidenkäytön kasvulle.

”Samaan aikaan kun alkoholin ja tupakan käyttö on nuorten keskuudessa vähentynyt, on kannabiskokeilujen määrä kasvanut”, kertoo Raitasalo.

Komisario Susanna Arppe Varsinais-Suomen poliisilaitokselta on Raitasalon kanssa samoilla linjoilla.

”Tietotekniikka ja viestiliikenne ovat kehittyneet, ja sitä kautta huumeet ovat helpommin saatavilla. Ihmisten yleinen asenne huumeita kohtaan on myös muuttunut suotuisammaksi”, Arppe sanoo.

Turku ei ole erityisen ongelmallinen

Yle uutisoi syyskuun alussa paljastuneesta 40 nuoren huumeringistä Turussa. Nuorista suurin osa on Katedralskolan i Åbon oppilaita. Vaikka Katedralskolanin tapaus on varsin tuore, Arppen mukaan Turussa ei ole erityisen suurta ongelmaa.

”Mikään yksittäinen alue Turussa ei ole erityisen ongelmallinen. Kenttäryhmä keskittää valvontansa tiettyihin alueisiin tai kouluihin, jolloin edellämainitun kaltaisia tapauksia paljastuu”, Arppe kertoo.

”Mikään koulu ei ole puhdas. Kaikissa kouluissa on joku, joka jotain käyttää”, Arppe selvittää.

Kirsimarja Raitasalo sanoo Katedralskolanin tapauksen olevan poikkeuksellinen, mutta myöntää samalla vastaavalaisten tapausten tulevan julki silloin tällöin.

Susanna Arppen tietojen mukaan Turun nuorin huumeista kiinni jäänyt on vain 12-vuotias. Kannabis on valtakunnallisesti nuorten ykköshuume, mutta varsinkin lukioikäisillä myös ekstaasin käyttö on lisääntynyt viihdekäytössä.