Uutiset

"Pelastus on se, että henkilökunta joustaa kesälomissa"

admin

123

Kameroiden korjauksien määrä kasvaa 50 prosentilla normaalista kuukausittaisesta määrästä kesäisin. Kameranhuoltoalalla ei kuitenkaan ole työntekijöitä, joita voisi palkata piikin takia. JAS Tekniikan toimitusjohtaja Juha Saviluoto kertoo, että heinäkuussa huoltojen määrä lisääntyy noin tuhannella, kun tyypillisesti kuukausittain korjataan noin 2000 kameraa. Tämä aiheuttaa vähätyövoimaisella alalla sen, etteivät työntekijät voi pitää lomiaan kesällä. JAS Tekniikalla työskentelee 25 henkilöä ja muualla Suomessa työskentelevät ammattilaiset on laskettavissa yhden käden sormilla.

”Pelastus on se, että henkilökunta on joustavaa kesälomien suhteen”, Saviluoto kertoo.

Saviluodon mukaan piikki korjauksissa johtuu siitä, että ihmiset alkavat kesäisin käyttämään kameroitaan enemmän. Kesäisen piikin takia JAS Tekniikalla olisi tarvetta lisätyövoimalle, mutta alalla ei ole tekijöitä. Suomessa kamerahuoltoalan ammattilaisia ei kouluteta oppilaitoksissa, siksi JAS Tekniikka kouluttaa alalle tekijöitä tarvittaessa itse. Alalle kouluttautuminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja erikoisosaamista.

”Kun henkilö on ollut meillä vaikka kolme vuotta, niin hän alkaa olla jo aika hyvä”, Saviluoto tarkentaa.

Työvoimapulaa myös muilla aloilla

ELY-Keskuksen kehittämispäällikön Martti Rantalan mukaan syitä siihen, miksi monille aloille ei saada pätevää työvoimaa, on monia. Farmaseuteilla tilanteeseen vaikuttaa rajoitettu koulutustarjonta, kirjanpitäjillä kovat vaatimukset sekä pieni palkka ja sosiaalityöntekijöillä työn pedagoginen pätevyys sekä työn henkinen raskaus.

”Usein on niin, että työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus eivät ole oikeassa suhteessa työstä saatuun korvaukseen, minkä takia alalle ei hakeudu motivoituneita työntekijöitä”, Rantala kertoo.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kesän 2014 ammattibarometrin mukaan pulaa työntekijöistä on muun muassa farmaseuteista, kirjanpitäjistä, hammashoitajista, lastentarhanopettajista sekä sosiaalityöntekijöistä.