Kuluttaja vaikuttaa tekemillään ostopäätöksillä siihen, mitä kaupasta löytyy.

Uutiset

Yhteiskunta

Kuluttaja mukaan elintarvikkeiden kehitysprosessiin

Ohto Lankila

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Ely-keskuksten rahoittama Innotori-hanke antaa kuluttajalle mahdollisuuden vaikuttaa, millaista ruokaa kaupan hyllyltä on tulevaisuudessa mahdollista saada.

[metaslider id=29271]

Vuoden 2016 alussa alkaneen Innotori-hankkeen tavoitteena on ollut auttaa elintarvikealan pienien ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. Ennen vuodenvaihdetta hanke avasi inno-tori.fi sivuston, johon kuluttaja voi mennä vastaamaan kyselyihin. Kyselyiden tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä kehittämään tuotteita, jotka vastaavat kuluttajan mieltymyksiä.

“Meillä on ollut hankkeessa tähän mennessä kaksi eri teemaa, joihin nämä meidän verkkosivustossa olevat kyselyt perustuvat. Ensimmäinen teema oli innovaatioiden kaupallistaminen ja toinen on tuotepakkauksiin liittyvä”, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Pauliina Ojansivu Turun yliopistosta.

Kuluttaja halutaankin nyt ottaa vahvasti mukaan tuotekehitykseen juuri pk-yritysten toiminnassa. Hanke ei ole ensimmäinen laatuaan eivätkä metodit ainutlaatuisia.

“Minulta on kysytty sitä, että eivätkö yritykset tee jo tämän tyyppistä testausta. Kyllä osa, etenkin isommat yritykset, ottaa kuluttajat mukaan tuotekehitykseen. Meidän hankkeemme keskittyy pk-yrityksiin, joilla kaikilla ei ole samanlaisia resursseja ja voimavaroja käytössä, jolloin alustan olemassa olo helpottaa kuluttajien kohtaamista ja madaltaa kynnystä ottaa kuluttaja mukaan suunnitteluun”, sanoo Ojansivu.

Tuotteen ekologisuus painaa

Kuluttajat ovat alkaneet lähivuosina kiinnittää paljon enemmän huomiota elintarvikkeiden ekologisuuteen. Nykykuluttajan arvot ja asenteet vaihtelevat. Niiden perusteella he jakautuvat esimerkiksi terveys- tai mielihyvähakuisiksi, outoja tai geenitekniikalla muunnettuja elintarvikkeita kaihtaviksi tai kasvisruokaa suosiviksi.

“Melkein kaikissa kysymyksissä on jossain mielessä kuluttajan arvomaailmaan liittyviä asioita. Jos kuluttajat haluavat ekologisia tuotteita, oli se sitten kyse pakkauksesta tai koko tuotteen elinkaaresta, niin yritykset pyrkivät siihen mahdollisuuksiensa mukaan vastaamaan. Me kuluttajat vaikutamme siihen, mitä siellä kaupassa tulevaisuudessa on tarjolla, joka kerta tehdessämme ostopäätöksen”, sanoo Ojansivu.

Lounais-Suomi, maan ruoka-aitta

Hankkeen luojat ovat Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta, joissa on useita ruokaketjun kärkiyrityksiä ja vahvaa elintarvikeosaamista. Jopa viidesosa Suomen avomaaviljelmistä ja kasvihuoneyrityksistä sijaitsee Varsinais-Suomessa. Munivia kanoja Varsinais-Suomessa on yli kaksi miljoonaa mikä on yli 60 prosenttia Suomen kanoista.

Satakunnan alueella on vahvaa lihatuotantoa ja noin kolme neljäsosaa teollisuuden jalostamista vihanneksista tuotetaan Satakunnassa. Myös lähes kaikki kotimaiset herkkusienet viljellään Satakunnan alueella. Elintarvikealanyrityksiä on kokonaisuudessaan reilut 500 Lounais-Suomen alueella, mistä yli 90 prosenttia on mikro- tai pk-yrityksiä.