Uutiset

Yhteiskunta

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta muuttuu

admin

[metaslider id=20760]

Uuden lakimuutoksen myötä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija voi tilapäisesti toimia vartijana poliisin säilytystiloissa.

Sisäministeriön poliisiosaston lainsäädäntöyksikön lainsäädäntöneuvos Timo Kerttula vakuuttaa, että kyseessä ei ole alku poliisin palveluiden yksityistämiselle.

kerttula_timo
Lainsäädäntöneuvos Timo Kerttula.

”Kyse on yksityisten palveluiden tilapäisestä käytöstä, jossa poliisin säilytystilan sijainnin tai säilytystehtävien suuren määrän vuoksi ei ole muulla tavalla tarkoituksen mukaista toimia”, Kerttula sanoo.

Kerttulan mukaan mistään säästötoimenpiteistä ei ole kysymys. Vaikka yksityisen sektorin vartija ei suoraan olekaan valtion palkkalistalla, joutuu poliisilaitos silti maksamaan palvelun käyttämisestä näille yksityisille elinkeinoharjoittajille. Jatkossa poliisivankilan vartioinnin kustantavat siis yhä viime kädessä veronmaksajat.

”Tämä on tietyllä tavalla ensimmäinen kerta laissa, kun tällaista virkamiehen tekemää toimintaa tällä tavalla yksityistetään. Kuitenkaan tässä tapauksessa ei ensisijaisesti pyritä euromääräisiin säästöihin, vaan että toiminnan logistinen käytäntö olisi tilapäisissä tilanteissa helpompaa”, Kerttula selittää.

Nopeita muutoksia ei ole näkyvissä

Lounais-Suomen poliisilaitoksella uudesta lakimuutoksesta ollaan tietoisia, mutta sitä, miten laki käytännössä tulee näkymään järjestyspoliisin arjessa, ei osata vielä ennustaa.

“Lounais-Suomessa rikoksesta epäiltyjen ja päihtyneiden säilytystilat on mitoitettu tämänhetkinen poliisiasemaverkosto ja asukasrakenne huomioiden. Tällainen lakiuudistus saattaa antaa kuitenkin tulevaisuudessa liikkumavaraa palkata vartiointitehtäviin muita kuin virkamiehiä, ja teettää osa vartiointityöstä yksityisellä palveluntarjoajalla”, komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen valvonta- ja hälytyssektorilta sanoo.

Tikan mukaan muutoksia poliisilaitoksen henkilöstökuntaan ei lakimuutoksen myötä olla, tai edes voida olla tekemässä. Näissä tehtävissä on vakituisissa virkasuhteissa olevia ihmisiä, joista ei kovinkaan nopeasti voida luopua.

”Lounais-Suomen poliisilaitoksella vapautensa menettäneiden vartioinnista vastaavat henkilöt on palkattu virkasuhteeseen. Perussyy tälle on, että perusoikeuteen, eli henkilön vapauteen kohdistuvan toiminnan pitää perustua lakitasoiseen säädökseen. Oikeusvaltiossa tällainen vallankäyttö on toistaiseksi delegoitu virkamiehille. Asiaan ei meillä ole suunniteltu muutoksia”, Tikka selittää.

Tikan mukaan vartijatutkinto solveltuu pohjakoulutukseksi, mutta poliisin tiloissa tapahtuva työ vaatii runsaasti toimipaikkakohtaista lisäkoulutusta.

Yksityisen turvallisuusalan lait keskitetään

Eduskunnassa elokuun lopulla läpi mennyt muutoslaki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta on osa suurta yksityisen turvallisuusalan lakiuudistusta. Uudistusten päätavoitteena on selkeyttää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevia säännöksiä ja keskittää ne yhden lain alle. Lakimuutokset astuvat voimaan 1.1.2017.

Turvallisuusalan ammattiliitto ei suostunut vielä kommentoimaan lakiuudistusta. Liitto antaa virallisen lausuntonsa asiasta vasta marraskuun aikana.

[note color=”#d3d3d3″]Lakiuudistukset nähtävissä täältä ja täältä.

[/note]