Uutiset

”Monilukutaidolla muovataan oppilaista kriittisiä tarkastelijoita ympäristöä ja ilmiöitä kohtaan”

admin

[metaslider id=17199]

Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan vuonna 2016. Niissä korostetaan monilukutaidon opettamista eri oppiaineissa. Monilukutaidon eri osa-alueita ovat mm. visuaalinen lukutaito, medialukutaito ja numeraalinen lukutaito, johon lukeutuvat esimerkiksi graafiset tilastot. Monilukutaidolla pyritään myös parantamaan huononemassa olevia ymmärtämisen ja kirjoittamisen taitoja.

Monilukutaidon opettamisessa on tärkeää oivaltaa, että jokaisella oppiaineella on takanaan oma kielensä käsitteineen.

“Esimerkiksi uskonnon opetetuksessa monilukutaito näkyy erilaisten symbolien tunnistamisena, niiden näkymisenä yhteiskunnassa ja mihin ne ajattelussa ja kulttuurissa vaikuttavat.”

”Oppilasta autetaan tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta”, Opetusneuvos Irmeli Halinen kertoo.

Opettajien koulutuksessa teknologia on otettu monilukutaidon ymmärtämisen avuksi. He pohtivat, miten erilaisia teknologiasovelluksia voidaan käyttää monilukutaidon edistämiseksi.

“Me käytämme iPadeja opetuksen tukena. Opiskelijat tottuvat käyttämään erilaisia opetusohjelmia, joita he voivat solveltaa omassa opetustyössään”, lehtori Reijo Kupiainen Tampereen yliopistosta sanoo.

Halisen mukaan opettajat ovat mielissään monilukutaidon opettamisesta.

“Opettajat ovat innostuneita ja kiinnostuneita ja kokevat sen tärkeäksi.”

Monilukutaidon opetuksessa huomioidaan kulttuurinen moninaisuus

Monilukutaito ei ole vain teknologian tuomista kouluihin eikä pelkkää monimediallisuutta eli monen eri elementin, kuten kuvan, äänen ja videon yhdistelemistä.

“Se on myös kulttuurisen monimuotoisuuden huomioimista oppimistilanteessa ja oppimisessa. Opetuksessa pyritään huomioimaan yhä enemmän oppijoita eri kulttuuripiireistä ja -ryhmistä”, Kupiainen huomioi.

Halinen on Kupiaisen kanssa samoilla linjoilla.

“Oppilaat pystyvät tunnistamaan erilaisia kulttuurisia ulottuvuuksia, joita on luettavissa ympärillämme. Pyritään lisäämään kykyä elää monikulttuurisessa ja kehittyvässä yhteiskunnassa.”

“Monilukutaidolla muovataan oppilaista kriittisiä tarkastelijoita ympäristöä ja ilmiöitä kohtaan”, Halinen summaa.

[note color=”#d3d3d3″]Monilukutaito

  • Erilaisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taito
  • Taito toimia tekstien kanssa erilaisissa tilanteissa erilaisia tehtäviä varten
  • Kyky hankkia, muokkata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoja eri muodoissa erilaisten välineiden avulla

[/note]

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016

Valtioneuvoston asetus