Uutiset

Nettikiusaaminen lisääntyy

admin

Hoitotieteen professori, dosentti ja sivutoiminen ylihoitaja Maritta Välimäki arvelee internetissä tapahtuvan kiusaamisen olevan kasvussa. Tutkan haastatteleman Välimäen mukaan ilmiö on vakava ja siihen tulisi puuttua välittömästi.

Mitä tehdä kun joutuu kiusatuksi?

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti -sivuston mukaan nettikiusaamista ovat esimerkiksi pilkkaavat ja uhkaavat viestit, juorujen tai henkilökohtaisen tietojen levittäminen, valokuvien manipulointi ja levittäminen, toisen henkilön nimellä esiintyminen, sulkeminen ryhmän ulkopuolelle ja toisen ihmisen salasanojen huijaaminen tai käyttäminen.

Internetissä tapahtuva kiusaaminen on julkista ja useimmiten pysyvää.  Nettikiusaaja saa Internetissä suuren yleisön, joka voi yllyttää kiusaajaa. Internet-kiusaaminen aiheuttaa uhrille häpeää ja uhri tuntee olonsa loukatuksi. Internetiin kerran laitettu materiaali voi levitä kopiona laajan yleisön tietoisuuteen, mitä kiusaaja ei välttämättä tule ajatelleeksi.

Nettikiusaaminen saattaa olla jatkoa koulukiusaamiselle. Kiusaaja voi olla uhrille ennestään tuttu tai täysin tuntematon.

Internetissä tapahtuvalle kiusaamiselle otollisia paikkoja ovat esimerkiksi sosiaalisen median palvelut Facebook, Instagram, Ask.fm sekä erilaiset keskustelupalstat ja blogit. Internetissä kiusaaja voi esiintyä joko nimettömänä eli anonyyminä tai omalla nimellään.

Poliisin Internet -sivuilla neuvotaan estämään kiusaaja sosiaalisen median palveluissa ja ilmoittamaan ylläpitoon, jotta kiusaajan lähettämät viestit tai koko profiili poistetaan. Mikäli kiusaaminen on vakavaa ja uhri on alaikäinen, kannattaa hänen kertoa asiasta vanhemmilleen. Vanhemmat arvioivat mahdolliset tarvittavat toimenpiteet. Koulukiusaamiseen liittyvissä tapauksissa koulun henkilökunnalle ilmoittaminen on suositeltavaa, jolloin asia voidaan sovitella sieltä käsin.

Poliisin Internet-sivut neuvovat, että aikuisen uhrin kannattaa alkuun yrittää sovitella tapausta itse. Mikäli sovittelu ei tuota tulosta, uhrin kannattaa ottaa yhteyttä nettipoliisiin. Useimmiten nettipoliisi käy huomauttamassa poliisiprofiilillaan kiusaajaa tapahtuneesta riippumatta kiusaajan iästä.

Äärimmäisessä tapauksessa aikuisen uhrin kannattaa harkita rikosilmoituksen tekemistä. Nettikiusaajan viestit kannattaa pitää tallessa mahdollista esitutkintaa silmällä pitäen. Rikosilmoituksen voi tehdä sähköisesti poliisin Internet-sivujen kautta tai käymällä poliisilaitoksella.