Uutiset

Nuoret eivät usko kielitaidon heikkenevän tulevaisuudessa

admin

Asiantuntijat ovat pitäneet  huolestuttavana, että suomalaisnuorten kielitaito on kaventumassa. Nuorten mielestä huoli ei välttämättä ole täysin aiheellinen – he uskovat monipuoliseen ja käytännölliseen kielitaitoon.

Lukiolaisten kielivalinnoissa englanti on edelleen pääkieli, kertoo Tilastokeskuksen tekemä tutkimus. Esimerkiksi vuonna 2012 kaikki lukion oppimäärän suorittaneet kirjoittivat englannin kielen. Joka toinen kirjoitti englannin lisäksi jonkin muun vieraan kielen. Yleisin muista kielistä oli ruotsi. Viime vuosina suosiotaan ovat kasvattaneet  venäjä ja espanja.

“Haluamme opiskella kieliä niin, että siitä on hyötyä käytännössä”

 

” Uskon, että kielitaidon pitää olla monipuolista, pelkästään englannin kielellä ei välttämättä pärjää”,  pohtii kahdeksasluokkalainen Pessi Närhi.

Myös 16-vuotias Jani Erhomaa uskoo  monipuoliseen kieliosaamiseen.

” Olisi hyvä, jos me nuoret itse saisimme valita kielet, joita opiskelemme. Englannin pitäisin pakollisena kielenä, mutta esimerkiksi venäjä voisi korvata ruotsin. Itä-Suomessa tarvitaan enemmän venäjää kun ruotsia.”

Peruskielitaidon tulee olla töitä haettaessa kunnossa

Turun ammattikorkeakoulun kielipäällikkö Minna Scheinin vastaa nuorten mielipiteisiin. Hän neuvoo, että tulevaisuutta silmällä pitäen, peruskoulu- ja lukioikäisten nuorten tulisi olla avoimia kaikille kielille.

Lisäksi yleisimpien kielten osaaminen tulee olla vakaalla pohjalla.

“Englantia tulisi jokaisen suomalaisen osata. Jos englannin kielen osaaminen ontuu, tulee itse opiskella asia kuntoon”, Scheinin painottaa.

Fiksu valitsee Kiinan ja Hindin

“Uskon, että tälläkin hetkellä suosiossa olevat kielet tulevat pitämään pintansa.  Kauaskatseinen opiskelee nyt kiinaa. Jos Suomen kaupankäynti tulee lisääntymään Intiaan, kannattaa opiskella Intiassa puhuttavia kieliä”,  Minna Scheinin lisää.