14 000 opiskelijaa sai selvityspyynnön opintojen edistymisestä tänä syksynä.

Uutiset

Opintotukea käytetään aiempaa suunnitelmallisemmin

admin

[metaslider id=13124]

Kela on syksystä 2011 asti seurannut korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä tehostetummin. Tuolloin astui voimaan uusi laki, jossa opiskelijan pitää saada kasaan viisi opintopistettä per tukikuukausi. Vaikka muutos meni opiskelijan kannalta tiukempaan suuntaan, ovat opiskelijoille lähetetyt selvityspyynnöt vähentyneet.

”Lainmuutoksen voimaantulon jälkeen selvityspyyntökirjeiden saajien eli liian vähän opintopisteitä suorittaneiden määrä pienentynyt vuosittain noin tuhannella”, kertoo Kelan opintotukiryhmän pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen.

Suomen opiskelijakuntien liitossa (SAMOK) hämmästelläänkin laskevaa trendiä, kun oletuksena oli että selvityspyyntöjen määrä lähtisi kasvuun.

”Laskevaan trendiin voi todellakin olla syynä opintotuen suunnitelmallisempi käyttö. Kun lakimuutoksen myötä kriteeristöä selvityksen piiriin joutuvien osalta yhtenäistettiin ja kattavuutta parannettiin. Samoin viiden opintopisteen kuukausitavoite on ilmeisesti helpompi hahmottaa kuin aikaisempi 4,8”, pohtii SAMOKin opiskelusosiaalisista asioista vastaava Antti Hallia.

Lainmuutos selkeytti sitä miten opiskelijan tulee opinnoissa edetä lukuvuosittain ja samalla myös Kelan on ollut helpompi seurata opintojen etenemistä.

”Olemme pyrkineet aiempaa paremmin kartoittamaan onko opintotuki kullekin henkilölle juuri se oikea, vai pitäisikö henkilön siirtyä jonkin muun tuen piiriin. Olisi tärkeää että opiskelija ei käytä opintotukea turhaan”.

Oppilaitoksissa on lisääntyvissä määrin kiinnitetty huomiota opintojen etenemiseen. Hallia kokee myös että mahdollinen heikentynyt työllisyystilanne on patistanut opiskelijoita enemmän koulun pariin, koska työskentely opintojen ohella ei ole mahdollista.

Sekä Kelalla että SAMOKilla ei osattu sanoa miten käy opiskelijoille, joilta opintotuki lakkautetaan heikosti sujuneiden opintojen takia. Hallia kuitenkin toteaa että opiskelija, joka on menettänyt tukensa voi päästä takaisin tuen piiriin.