Uutiset

Sähkötupakasta on tupakantappajaksi

admin

”Sähkötupakka riittää. Harvoin tekee mieli polttaa enää normaalia tupakkaa ja kun sitä polttaa, seuraa siitä yleensä pettymys”, toteaa sähkötupakan pitkäaikainen aktiivikäyttäjä Joni Koskimaa.

Sähkötupakan suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Suurimpina syinä suosion kasvun taustalla perinteiseen tupakkaan verrattuna ovat hinta ja terveystekijät. Sähkötupakkaa käytetään myös keinona tupakan asteittaiseen vähentämiseen ja tupakoinnin lopettamiseen. Perinteisistä nikotiinivalmisteista poiketen sähkötupakan käyttö sisältää psykologisen elementin.

Jonikoskimaa
Kun on olemassa terveellisempi vaihtoehto, se pitäisi rationaalisesti sallia. Nyt kumarretaan erittäin myrkyllisen perinteisen tupakan suuntaan samalla kun pyllisetään kaksinaismoralistisesti sähkötupakalle. Nyt valtiolta jää verotulotkin saamatta, koska nikotiininesteet pitää tilata ulkomailta, Joni Koskimaa ajattelee.

 

”Nikotiinipillereitä ja imeskelytabletteja käyttäneenä voin sanoa, että ne toimivat vain niin kauan kunnes joku vieressä sytyttää tupakan. Sen jälkeen alkaa heti tehdä mieli tupakkaa. Fysiologiseen riippuvuuteen nikotiinivalmisteet toimivat, mutta eivät psykologiseen.”

Terveystekijät sähkötupakkaan siirtymisen taustalla

”Sähkötupakassa on koukuttavaa nikotiinia, mutta syöpää aiheuttavia aineita ei juurikaan. Tupakasta puolestaan löytyy tervaa, häkää, hiilimonoksidia, radioaktiivista polonium 210:ntä sekä huomattava määrä muita haitallisia aineita.”

Joni Koskimaan ensikosketus sähkötupakkaan oli vahvasti positiivinen.

”Koko päivän yhtäjaksoisen polttelun jälkeen kurkku ei ollut ollenkaan kipeä, suorastaan raikkaampi kuin aikaisemmin. Nikotiiniriippuvuusoireet olivat kokonaan poissa, ei mitään tärinää tai äksyilyä.”

THL:n mukaan sähkötupakka ei sovellu vieroitushoidoksi ja THL:n virallisen kannan mukaan sähkötupakkatuotteiden turvallisuudesta ja vaikutuksista ei ole tieteellistä näyttöä.

Yhdysvaltalaisen Drexelin yliopiston elokuussa julkaiseman tähänastiset sähkötupakkatutkimukset yhteenkoostavan tutkimusraportin mukaan sähkötupakan tuottamasta höyrystä ei ole löydetty käyttäjälle vaarallisia määriä haitallisia aineita.

Uusiseelantilaisen tutkimusryhmän mukaan sähkötupakka on nikotiinilaastarin veroinen vieroituskeino. Tutkijoiden mukaan molempien menetelmien teho on keskinkertainen.

Sähkötupakan halvempi hinta houkuttelee

Halvimmillaan sähkötupakkalaitteen saa ostettua noin kahdenkymmenen euron hinnalla. Varsinaisen sähkötupakkalaitteen lisäksi tarvitaan myös höyrystettävää nikotiinitonta tai nikotiinia sisältävää nestettä.

Yhden nestesäiliön hinta pyörii noin neljän ja kuuden euron välimaastossa. Sähkötupakassa on nestetankki, jonka sisältö höyrystetään poltettavaksi.

”Yhdessä tankillisessa voi olla polteltavaa moneksi päiväksi. Tankillisia on yli kymmenen yhdessä kuuden euron pullossa”, valottaa Joni Koskimaa.

Laitteiden kyky hyödyntää nestettä vaihtelee. Tämän takia on vaikea tehdä tarkkaa ja suoraa vertailua sähkötupakan ja tavallisen tupakan välillä.

Valtio suhtautuu nihkeästi sähkötupakkaan

Sähkötupakkaan voi ostaa nikotiinia sisältämättömiä nesteitä Suomesta, mutta ei nikotiinia sisältäviä. Nikotiinia sisältävää nestettä voi kuitenkin tilata Suomeen ETA-alueelta omaan käyttöön. Lisäksi sähkötupakkatuotteiden mainonta on kielletty Suomessa

Joni Koskimaa suhtautuu kriittisesti nykyiseen linjaan.

”Järjetöntä. Sähkötupakka on terveellinen vaihto, jota ei kokonaisuudessaan laillisteta ja samalla odotetaan kun ihmiset kuolevat myrkyllisempiin vaihtoehtoihin. Asiaa pitäisi lähestyä haittojen minimoimisen kannalta, kuten kaikissa muissakin päihdeasioissa. Nikotiininesteet pitäisi sallia ja niissä pitäisi olla varoitukset nikotiinin haitallisuudesta.

Koskimaa jatkaa:

”Kun on olemassa terveellisempi vaihtoehto, se pitäisi rationaalisesti sallia. Nyt kumarretaan erittäin myrkyllisen perinteisen tupakan suuntaan samalla kun pyllisetään kaksinaismoralistisesti sähkötupakalle. Nyt valtiolta jää verotulotkin saamatta, koska nikotiininesteet pitää tilata ulkomailta.”