Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisenä olemista, ja se on tärkeä terveyttä edistävä tekijä. Kuva: Jasmin Koivisto

Uutiset

Yhteiskunta

Seksologiaopinnot eivät ole pakollisia gynekologeille

admin

Seksologiaopintoja ei ole pakollisena muun muassa gynekologeilla tai psykologeilla. Osa asiantuntijoista haluaisi ne osaksi opetussuunnitelmia. Opintoja voi kuitenkin suorittaa vapaaehtoisena lisänä. Nykyiset koulutusohjelmat sisältävät niin monia eri aihealueita, että jostain pitää karsia.

[metaslider id=29979]

Kokonaisvaltaista seksologista kokonaisuutta ei ole toistaiseksi missään tiedekunnassa.

Suomen seksologisen seuran puheenjohtaja Leena Väisälän mielestä olisi ehdottomasti tarpeellista sisällyttää seksologiaopinnot pakolliseksi osaksi muun muassa psykologien ja gynekologien koulutusohjelmia.

“Myös lääkäreiden ja psykologien tulisi saada kattava koulutus aiheesta, jotta parhaiten osaisimme kokonaisvaltaisesti hoitaa ja auttaa ihmisiä.”

“Kaikkea ei pystytä ottamaan viralliseen opetussuunnitelmaan. Syventäviin opintoihin tätä voidaan sisällyttää, jos halutaan”, toteaa Turun yliopistollisen sairaalan naistenklinikan ylilääkäri ja professori Seija Grénman.

Gynekologin koulutukseen kuuluu ainoastaan yksi luento seksologiaa. Seksuaalisuutta kuitenkin käsitellään muissa yhteyksissä.

“Kun tuntimäärä on tämä, täytyy tehdä priorisointeja”, sanoo Grénman.

Suomen Psykologiliiton vastaava psykologi Teemu Ollikainen kertoo samanlaisesta tilanteesta psykologien koulutuksessa.

“Perustutkinnossa on ongelmana se, että on niin paljon asioita, joita siinä pitäisi olla. Psykologia on hurjan monipuolinen sateenvarjo.”

Psykologi ja psykoanalyytikko Leea Kuuselan mielestä seksologiaa ei ole pakollisena osana psykologin koulutusta, koska seksuaalisuutta käsitellään melko laajasti kehityspsykologiassa.

“Psykologia koskettaa vähän kaikkia elämän osa-alueita, joten niitä kaikkia ei pystytä kovin tarkasti käsittelemään. Psykodynaamisessa ajattelussa seksuaalisuus on kaikessa läsnä.”

Perustana on kunnioittava käytös

Turun yliopistollisen sairaalan naistenklinikan opetushoitaja ja kätilö Sanna-Mari Manninen kertoo, että opetuksessa tähdätään siihen, että perusopiskelijat pärjäävät terveyskeskuksissa. Sen jälkeen opiskelijat tekevät itse päätöksen lähtevätkö erikoistumaan.

Grénmanin mukaan gynekologian erikoislääkärienkin keskuudessa vain osa on enemmän paneutunut seksologisiin ongelmiin.

Hoitotyössä on tärkeää, että lääkäri osaa kohdata luontevasti monenlaisia ihmisiä esimerkiksi transsukupuolisia.

“Se, mitä pyritään opiskelijoille opettamaan, on kunnioittava käytös. Täytyy pystyä hyväksymään erilaisuutta”, sanoo Grénman.

Muutoksia luvassa

Duodecimseuran kanssa yhteistyötä tekevä lääkäriryhmä suunnittelee integroitua seksologista kokonaisuutta lääketieteen perusopintoihin.

Ollikaisen mukaan Psykologiliiton hallitus on nimennyt tälle vuodelle Seksuaalisen ja sukupuolisen monimuotoisuuden työryhmän, jonka tehtävänä on muun muassa laatia psykologeille ohjeet monimuotoisuuden kohtaamisesta asiakastyössä.

“Yhtenä ratkaisuna seksologian opetuksen vajeeseen voisi olla Psykonetin järjestämä valinnainen kurssi, joka olisi kaikkien perustutkinto-opiskelijoiden valittavissa”, Ollikainen kertoo.

Korjaus: “Suomen seksologisen seuran työryhmä suunnittelee integroitua seksologista kokonaisuutta lääketieteen perusopintoihin.” korjattu muotoon “Duodecimseuran kanssa yhteistyötä tekevä lääkäriryhmä suunnittelee integroitua seksologista kokonaisuutta lääketieteen perusopintoihin.” 28.1.2017 kello 18.45.

[note color=”#d3d3d3″]Seksologia

  • Seksologia on tieteenala, jossa tutkitaan seksuaalisuuden kaikkia ilmenemismuotoja.
  • Niihin kuuluu esimerkiksi seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalivähemmistöt, ehkäisy ja seksuaalikasvatus.
  • Seksologian perusopintoja voi opiskella ammattikorkeakoulussa.

[/note]