Sarvikuonot kärsivät salametsästyksestä

Uutiset

Selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat romahtaneet

admin

[metaslider id=12828]

WWF:n Living Planet 2014 -raportin mukaan vuosien 1970 – 2010 aikana selkärankaisten villieläinten määrä on maailmanlaajuisesti vähentynyt 52 prosenttia. Meri- ja maaeläinten populaatiot ovat laskeneet lähes neljäkymmentä prosenttia ja makean veden eläinten määrä on romahtanut 76 prosenttia.

Tiedot perustuvat yli kolmen tuhannen lajin ja kymmenen tuhannen populaation kehityksen kartoittamiseen.

Alueellisesti eniten on kärsinyt Etelä-Amerikka. Siellä populaatiot ovat kutistuneet 83 prosenttia.

Suomen WWF:n pääsihteeri Liisa Rohwederin mukaan tähän on syynä korkean tulotason maiden harjoittama kauppapolitiikka. Tuomme yhä enemmän tuotteita ja raaka-aineita esimerkiksi Amazonin alueelta.

“Ulkoistamme ylikulutuksemme seuraukset, kun lihansyöntimme mahdollistavat soijaviljelmät valtaavat alaa metsiltä ja valtameret köyhtyvät kalasta”, todetaan Suomen WWF:n raportin esittelysivulla.

Raportissa luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen suurimmiksi tekijöiksi nostetaan eläinten elinympäristöjen katoaminen ja heikentyminen, metsästys, kalastus ja ilmastonmuutos.

Liian suuri ekologinen jalanjälki ongelmien taustalla

”Ekologinen jalanjälki on maailmassa kestävään tasoon nähden tällä hetkellä keskimäärin puolitoistakertainen. Suomalaisten jalanjälki on kolme kertaa Maapallon kantokykyä suurempi.”, toteaa Liisa Rohweder.

”Suurin yksittäinen tekijä ekologisessa jalanjäljessä on hiilidioksidi. Ilmastonmuutos näkyy jo nyt ja siinä kärsijöitä ovat erityisesti etelässä asuvat ihmiset. Mikäli emme saa sitä hillittyä, vaikuttaa se maailmantalouteen, ihmisten hyvinvointiin sekä tietenkin luontoon. Siitä seuraa lisääntyviä konflikteja, sillä pakolaisvirrat kasvavat luonnonkatastrofien myötä”, Rohweder jatkaa.

Muita ekologisen jalanjäljen osia raportissa ovat viljelymaat, laiduntaminen, metsien hakkuut, kalastus ja ympäristörakentaminen.

”Luonnon monimuotoisuus on elämän lähtökohta”

Kansainvälisen WWF:n pääjohtaja Marco Lambertini tiivistää luonnon tärkeyden Living Planet -raportissa seuraavasti:

“Luonnonsuojelu ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä. Ne eivät koske pelkästään luonnon biodiversiteetin säilyttämistä, ne koskevat yhtä paljon ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamista. Hyvinvointimme, taloutemme, ruokaturvallisuutemme ja sosiaalinen vakautemme – selviytymisemme lajina – on niistä kiinni.”

Rohweder näkee populaatioiden romahtamisen kertovan yleisesti elinympäristömme heikosta tilasta.

”Jos luonnon monimuotoisuus kehittyy näin huonoon suuntaan, sillä on vaikutuksia tulevaisuudessa myös ihmisten hyvinvoinnille. Monimuotoisuuden heikkeneminen sekä ekologisen jalanjäljen ja ihmisten määrän kasvu ei ole toimiva yhtälö.”

Raporttiin voi perehtyä tarkemmin osoitteessa: http://wwf.fi/lpr