Uutiset

Suomalainen opintotuki Pohjoismaiden kehnoin

Orna Ben Lulu

(14.5.2014)
Kelan mukaan suomalaisten opintotuet ovat 200-400 euroa pienempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Tällä hetkellä Kelan myöntämä opintotuki korkeakouluopiskelijalle on 800 euroa. Tähän on kuitenkin laskettu opintolainan osuus, jota ilman tuki on tästä alle kaksi kolmasosaa.

Kelan tekemässä pohjoismaisessa opintotukivertailussa Norja nousi parhaimpien etuuksien nauttijaksi. Norjalainen opiskelija saa tukea valtioltaan 1200 euroa kuukaudessa.