Uutiset

Teknologiaa ei osata vielä räätälöidä vanhuksille

admin

Teknologian avulla pyritään pitkittämään vanhusten kotona asumista sekä helpottamaan arjen sulavuutta ja viihtyvyyttä. Vanhuksilta löytyy motivaatiota ja halua, mutta monet kokevat kuitenkin tekniikan liian vaikeana.

[vimeo id=”93057571″ width=”600″ height=”337″ /]

”Vanhukset haluavat käyttää tietokonetta”

Vanhukset eivät KÄKÄTE -projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) projektipäällikkö Lea Stenbergin mukaan suhtaudu teknologiaan niin vastahakoisesti kuin luullaan. Kysyntä ja tarjonta eivät vain kohtaa vanhuksia tyydyttävällä tavalla.

– Vanhukset haluavat käyttää tietokonetta, mutta parempaa ja helppokäyttöisempää sellaista, Stenberg huomauttaa.

Nuorten aikuisten suunnittelemat teknologian tuotteet eivät vastaa vanhusten toiveita tai tarpeita. Ikääntyneiden teknologian tarpeita tutkiva KÄKÄTE -projekti on pyrkinyt löytämään erilaisia syitä siihen, miksi vanhukset eivät koe teknologiaa tarpeelliseksi, sekä keinoja tilanteen parantamiseksi.

Monia syitä käyttövaikeuksiin

– Yksi syy on se, etteivät nämä erilaiset vempeleet ja tuotteet vastaa vanhusten toivomuksia. Harvemmin ikäihmisiltä kysytään, minkälaisia tuotteita he itse haluaisivat, kommentoi Stenberg.

Ikääntynyt ja teknologia -tutkimuksen mukaan suurimmat käyttövaikeuksien syyt ovat fyysiset sekä psyykkiset muutokset, kuten nivelten liikkuvuuden vähentyminen, näköongelmat sekä reagointiajan piteneminen. Vanhukset pelkäävät laitteiden menevän rikki. Pelkona on myös, etteivät he osaa korjata laitetta tai yleisemmin käyttää tietotekniikkaa. Internet-yhteydet ja nettiin liittyvät tietoturva- sekä virusongelmat vaikuttavat myös negatiivisesti vanhusten teknologiaan suhtautumiseen.

– Esimerkiksi, jos on huono nettiyhteys, joka pätkii, niin vanhus ei pysty tiedostamaan missä on vika. Tämä voi haitata vanhuksen suhtautumista laitteen käyttöön ja laskea motivaatiota, huomauttaa vanhuksille suunnatun Kylä-kanava -palvelun projektisuunnittelija Kaisa Jokela.

Selkeys ja helppokäyttöisyys tärkeää

– Laitteissa pitäisi olla selkeämmät ulkoasut, paremmat kontrastit sekä isommat näppäimet ja niiden pitäisi olla loogisempia. Pitää ottaa huomioon vanhusten tarpeet, kuten nuorillekin tehtäessä otetaan, sanoo Stenberg.

Suurimmat vaikeudet kohdataan usein otettaessa laite käyttöön. Tutkimuksen mukaan teknologiapelkoa ja negatiivisia asenteita helpottaa, jos laitteen käyttöä saa opetella kiireettömästi omassa rauhassa ja tarjolla on henkilökohtaista opastusta. Tätä kautta saadaan vanhuksille turvallinen olo laitteen toimivuudesta.

– Laite ei saisi mennä sekaisin, jos painaa väärästä napista. Käyttövarmuus pitäisi olla sataprosenttista, etteivät vanhukset kokisi ahdistusta, muistuttaa Jokela.

Erilaisia tuotteita ja projekteja on jo olemassa. Yksi toimivaksi todettu on Turun ammattikorkeakoulun Virtu -hankkeesta myöhemmin palveluksi muodostunut Kylä-kanava, jolla on toistakymmentä tyytyväistä käyttäjää.

[vimeo id=”93057572″ width=”600″ height=”337″ /]

Linkkejä: