Uutiset

Tuettu asuminen vähentänyt asunnottomuutta tehokkaasti

admin

Turun kaupungin tavoitteena on poistaa pitkäaikainen asunnottomuus kokonaan vuoteen 2015 mennessä. Aseekseen Turku on ottanut tuetun asumisen mallin, joka perustuu siihen, että asunnoton tarvitsee asunnon lisäksi myös tukea ja ohjausta elämiseen.

Sirkkalan päiväkeskuksen johtajan Pasi Lehmuksen mukaan tuettu asuminen on osoittautunut tehokkaaksi. Kunnianhimoiseen tavoitteeseen asunnottomuuden poistamisesta on kuitenkin vielä matkaa.

-Minut on yllättänyt positiivisesti se, että aika hankalassa tilanteessa olevia ihmisiä on kyetty asuttamaan tuetun asumisen keinoin, eli siitä on ehdottomasti on hyötyä. Mikäli minulle sanottaisiin, että kaikki kodittomat tulisi asuttaa tuetun asumisen keinoin, ei se onnistuisi. Tuetun asumisen lisäämisestä on ollut kuitenkin valtava hyöty, Lehmus kertoo

Aikaisemmin asunnoton on voinut saada väliaikaisasunnon ”avaimet käteen” –periaatteella. Uudessa menettelyssä jokaisen asunnottoman asuttamisen tarpeet kartoitetaan tarkasti erikseen, ja hänelle tarjotaan pysyvä asunto, jossa voi asua niin kauan, kuin asuminen sujuu normaalisti.

Tehokeino kotona pysymiseen

Tarkoitukseen saatiin ensimmäisen vaiheen aikana 60 tukiasuntoa, joihin osoitettiin asukkaat uuden arviointimenetelmän kautta. Nykyään kaupunki on voinut osoittaa tarkoitukseen 120 tukiasuntoa. Pelkkä asunnon saaminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan tukitoiminnalle on tarvetta.

-Pelkät seinät eivät riitä. Ihmiset kyllä pärjäävät kevyesti tuetussa asumisessa, mutta eivät täysin itsekseen. Tuetulla asumisella voidaan vaikuttaa retkahduksiin, kuten vuokranmaksun unohtumisiin, Lehmus kuvailee

Marko Jokio on yksi Turun kuudesta tukiasunto-ohjaajasta, jotka auttavat asunnottomia tukiasunnon saamisessa ja tukevat asumisessa. Tukiasunto-ohjaajat tekevät kotikäyntejä, varmistavat että vuokra tulee maksettua ja auttavat pysymään erossa päihteistä.

[vimeo id=”93224206″ width=”600″ height=”337″ /]

Asunnottomien määrä laskussa

Ilman vakituista asuntoa elävien määrä on ollut tasaisessa laskussa vuodesta 2009 lähtien. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n vuosittaisen selvityksen mukaan Turussa oli vuonna 2010 asunnottomia 386 ja vuotta myöhemmin noin 50 vähemmän. ARA:n viimeisimmän raportin mukaan asunnottomia oli vuonna 2012 enää 224.

-ARA:n vuosittaisen asunnottomuuskartoituksen mukaan Turussa oli pitkään noin 300 tilastoitua asunnotonta, mikä tarkoittaa oikeasti varmaan noin viittäsataa asunnotonta. Määrä putosi reiluun kahteensataan osittain kaupungin omien ja ostettujen tukiasumispalveluiden myötä, Lehmus kertoo.

”Sut jätetään pihalle – mitä muuta sä teet kun vedät pääsi sekaisin että pärjäät?”

Tukiasunnon saaminen ei ole itsestäänselvyys. Monilla pitkäaikaisasunnottomilla on taustallaan vankilatuomioita, päihdeongelmia ja elämänhallinnan vaikeuksia. Historia voi olla este asunnottomuuskierteen katkaisemiselle. Aina ei riitä, vaikka tekisi itse päätöksen elämänmuutoksesta. Vaikka kaupunki on tehnyt töitä asunnottomien tilan parantamiseksi, ei apua välttämättä ole heti saatavilla.

Tapasimme Ritvan, turkulaisen asunnottoman Sirkkalan päiväkeskuksessa. Hän kertoo asunnottoman elämästä, ja siitä millaista on yrittää auttaa itseään, kun kukaan muu ei auta.

[vimeo id=”93233819″ width=”600″ height=”337″ /]

[note color=”#d3d3d3″]Faktalaatikko

  • Turku pyrkii poistamaan pitkäaikaisasunnottomuuden kokonaan vuoteen 2015 mennessä.
  • Vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan Turussa on 224 asunnotonta
  • Todellinen määrä saattaa kuitenkin olla lähempänä viittäsataa
  • Asunnottomuuden hoitoon on kaupungissa käytetty tuetun asumisen mallia
  • Tuettuun asumiseen on osoitettu 120 asuntoa
  • Hankkeen taustalla on vuosina 2008 -2011 valtioneuvoston hyväksymän pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman menestys.

[/note]

Aikaisemmin Tutka uutisoi myös nuorten asunnottomuudesta.