Uutiset

Laki rajoittaa koulutusviennin mahdollisuuksia

admin

Lain mukaan korkeakoulut eivät saa periä tutkintomaksuja. Siksi koulutusviennin tuotteet ovat lähinnä erikoistumisopintoja sekä täydennyskoulutuskokonaisuuksia.

[metaslider id=2188]

Suurimmaksi koulutusviennin ongelmaksi Turun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Kirsti Virtanen listaa lain rajoittamat myyntioikeudet. Vaihto-opiskelijoilta tai ulkomaille vietävistä tutkintoon tähtäävistä koulutuksista ei voida periä maksua suoraan opiskelijalta.

Myös tuotteistaminen, markkinointi ja myynti on vaikeaa, eikä Virtasen mukaan kovinkaan tuttua suomalaisille korkeakouluille. Täällä koulutus on aina ollut ilmaista.

”Meillä on hirveän korkeatasoista koulutusta ja valtavan paljon osaamista ja asiantuntijuutta, mutta ei bisnesajattelukulttuuria”, Virtanen kertoo.

Turun AMK:ssa koulutusvientiä kehitetään koko ajan

Turun AMK:ssa koulutusvienti ei näy vielä opiskelijan arjessa. Kysyntä on toistaiseksi ollut pientä. Tavoitteena onkin keskittyä ensin tuotekehittelyyn.

”Ei tässä voida vielä olettaakaan että mitään pikavoittoja saataisi”, Virtanen kertoo.

Virtanen listaa Turun AMK:n merkittävimmäksi vientituotteeksi Executive MBA -opinnot, jotka ovat liiketalouden erikoistumisopintoja verkossa. Niitä on tarjottu muutaman vuoden ajan. Opiskelijoita on jo yli 200 ympäri maailmaa ja opinnot suorittaneita reilut sata.

”Nyt meillä on toiveena laajentaa tarjontaa ja kehittää uusia eMBA-kursseja”, Virtanen listaa.

Turun AMK:ssa kehitetyn innovaatiopedagogiikan uskotaan erottavan koulun muista kilpailijoista. Viimeisimmät kaupat on tehty Puolassa erään korkeakoulun kanssa, joka osti innovaatiopedagogiikkakoulutuksen opettajilleen.

FinnWayLearning luo uskoa tulevaan

Virtanen uskoo Turun tulevaisuuteen koulutusviennissä. Turun AMK:n, yliopiston, aikuiskoulutuskeskuksen ja kaupungin yhdessä lanseeraama FinnWayLearning-konsortio on kuitenkin vielä nuori ja keskeneräinen.

”Vielä vaaditaan kehitystyötä”, Virtanen kertoo.

Yhteistyön uskotaan poikivan myyviä tuotteita. Osapuolien ansiosta koulutusta löytyy perusopetuksesta korkea-asteeseen.

”Konsortion ideana on, että voimme yhdessä muodostaa koulutuskokonaisuuksia”, Virtanen kertoo.

Esimerkkinä Virtanen tuo terveysalan koulutuksen. Toisen asteen ammatilliselta puolelta löytyy lähihoitajat, ammattikorkeasta sairaanhoitajat ja yliopistosta lääkärit. Tuotteena on siis kokonainen koulutusketju.

OAJ:n esityksessä kysymys mahdollisesti kannanotosta

Lehdet uutisoivat viime viikon lopulla Opetusalan ammattijärjestön esittämästä kaikkien korkeakoulujen yhteisestä koulutusviennin yksiköstä.

Virtanen uskoo OAJ:n esityksen olevan lähinnä kannanotto opettajien pitämiseksi opetustehtävissä. Virtasen mukaan OAJ:n pelkää koulutusviennin vievän resursseja opetukselta.

”Kun perusopetus, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä liiketoiminta linkittyvät paremmin yhteen, kaikki hyötyvät”, Virtanen painottaa. Kun opiskelijat pääsevät mukaan työelämän projekteihin ja koulutuksiin, he saavat Virtasen mukaan arvokasta kokemusta.

 

[tabs] [tab title=”Koulutusvienti”] Koulutusvienti on ulkomaankauppaa jonka tuotteina ovat opetus- ja koulutuspalvelut. Siihen sisältyy myös esimerkiksi konsultointi- ja tutkimuspalveluja sekä koulutuksessa vaadittua teknologiaa.  [/tab] [tab title=”Innovaatiopedagogiikka”] Innovaatiopedagogiikka on oppimisote, joka määrittelee uudella tavalla kuinka tietoa omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita. Esimerkkinä innovaatiopedagogiikkakoulutus opettajille, jonka avulla he voivat kouluttaa opiskelijoista innovatiivisia ja kehityslähtöisiä yhdistämällä opetusta, kehitys- ja tutkimustyötä sekä mahdollista yhteistyötä yritysten ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. [/tab] [/tabs]