Ohjelma visualisoi opiskelijoista kerätyn tiedon helposti omaksuttavaan muotoon. Kuva: Kirsi Lätti

Uutiset

Uusi oppimisympäristö kasvattaa suosiotaan

Kirsi Lätti

Välittömään palautteeseen ja jakamisen kulttuuriin vahvasti perustuva uusi oppimisympäristö leviää opettajien keskuudessa oppilaitoksesta toiseen. Opiskelijat ovat ottaneet sen hyvin vastaan.

[metaslider id=27199]

Turun yliopistossa kehitetyn sähköisen ViLLE-oppimisympäristön suosio on kasvanut viime vuoden aikana valtavasti. Oppimisympäristöä on kehitetty vuodesta 2004 ja se on levinnyt Suomesta yli viiteentoista maahan.

”Suurin ero muihin oppimisympäristöihin on, että lähdimme kehittämään sitä opettajalähtöisesti”, ViLLE-projektin vetäjä, Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksen dosentti Mikko-Jussi Laakso summaa. Tarkoituksena on tarjota opettajille heidän työtaakkaansa keventävä työväline ja kehittää koulutusjärjestelmää kaikilla opetusasteilla.

”En usko, että oppimisalustakäyttö tulee hirveästi kasvamaan tulevaisuudessa, ne ovat lähinnä työkaluja muiden joukossa”, Opetushallituksen ylitarkastaja Kimmo Koskinen kertoo. Hän kuitenkin näkee ViLLE-projektissa myös paljon hyvää ja uutta.

Tällä hetkellä ViLLE on käytössä yli 40 000 opiskelijalla, liki kolmellatuhannella opettajalla. Isoin käyttöaste on Suomessa ja erityisesti Turun lähialueilla. Tieto oppimisympäristöstä on levinnyt opettajien keskuudessa suositusten kautta. Ulkomaille asti ViLLE on levinnyt tutkimusyhteistyön kautta.

”Projektissa mukana olevien koulujen määrä kasvaa koko ajan”, Laakso kertoo tyytyväisenä.

ViLLEssä opettajat voivat luoda tehtäviä sekä erilaisia materiaaleja, kokeita ja kursseja opiskelijoiden käyttöön. Oppimisympäristöä voi hyödyntää myös tenttien teossa. Lisäksi tehtävät ovat automaattisesti muidenkin oppimisympäristöä käyttävien opettajien käytettävissä ympäri maailmaa.

Tietoa tutkimuskäyttöön

Opiskelija saa tehtäviä tehdessään välitöntä palautetta ja pisteitä edistymisestään. Samalla tiedot siirtyvät reealiaikaisesti kurssin opettajalle. Opettaja voi tiedon pohjalta neuvoa opiskelijoita sellaisissa asioissa, joissa heillä on vaikeuksia. Automatiikan vuoksi ongelmat eivät jää huomaamatta.

Opiskelijat saavat ViLLEstä omaa tasoaan vastaavia tehtäviä. Ohjelman käyttäminen kerryttää samalla myös tietoa tutkimuskäyttöön.

”Vielä ei tiedetä, mitä kaikkea tästä datasta voidaan saada seulottua esiin”, Laakso toteaa.

Opettajien mielipiteet vaihtelevat

Turun ammattikorkeakoulun lehtori Matti Kuikka liiketalouden ja ICT:n yksiköstä oli tuomassa oppimisympäristöä kouluun jo vuonna 2012. Hän kokee järjestelmän helpottaneen työtaakkaansa.

”Mielestäni tämä soveltuu kaikille aloille”, hän kertoo.

Tästä huolimatta vain muutama opettaja on ottanut ohjelman käyttöönsä. ViLLEä on käytetty esimerkiksi matematiikan ja ohjelmoinnin kursseilla sekä muutamissa terveysalan tenteissä. Kuikka epäilee vastahakoisuuden johtuvan osittain ihmisten ennakkoluuloista uusia järjestelmiä kohtaan.

”Opettaja saattaa ajatella, että se ei sovellu oman alansa opetukseen tai järjestelmän käytön opettelu on työlästä. Toisaalta opettajat saattavat olla haluttomia jakamaan omia tehtäviään kaikkien kanssa.”

 

Juttua on muokattu 28.10.2016 klo 16.51: lisätty Kimmo Koskisen titteli, Mikko-Jussi Laakson toimipiste sekä faktalaatikko.

[note color=”#d3d3d3″]Mikä ViLLE?

– Turun yliopistossa kehitetty oppimisympäristö, jonka avulla voidaan muun muassa tunnistaa oppimisvaikeuksia ilman perinteisiä testejä.

– Ohjelma antaa opiskelijalle välitöntä palautetta, kerää tietoa tämän edistymisestä ja välittää sitä opettajalle.

– ViLLE analysoi kerättyä tietoa ja ilmoittaa automaattisesti opettajalle, kuka tarvitse lisäohjausta.

– Opettaja voi seurata opiskelijoidensa työskentelyä myös reaaliajassa.

– Opettajat luovat ohjelmaan tehtäviä, jotka jaetaan automaattisesti muiden ViLLE-opettajien kanssa.

– ViLLEstä opettajat saavat käyttöönsä myös kokonaisia sähköisiä oppitunteja ja muuta materiaalia.

[/note]