Opiskelijoiden keskittyminen herpaantuu ajattelemattoman surffailun seurauksena. Kuva: Arttu Kuivanen.

Yhteiskunta

Älypuhelinten hyötykäytöllä tähdätään opiskelijoiden aktivointiin

Ajattelematon somesurffailu on kasvava ongelma. Korkeakoulut pyrkivät keksimään ratkaisua uusin keinoin.

Älypuhelinten räjähdysmäisen suosion kasvun myötä oppituntien yleisnäkymäksi on muodostunut joukko puhelimiaan räplääviä opiskelijoita. Jatkuvasti selailtavat sovellukset vaihtelevat opiskelijoilla somekanavasta ja nettisivusta toiseen.

Turun ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Minna Scheinin suhtautuu älypuhelinaikaan positiivisin mielin.

”Me luomme puitteet, jotta älypuhelinten käyttö olisi muutakin, kuin ajattelematonta somesurffailua. Olemme kehittäneet sovelluksia koulun nettisivuille, mutta edelleen hyötykäyttönäkemystä pitää kehittää. Vaikka kiistaton totuus on, että monien oppilaiden keskittymistä puhelimen käyttö saattaa haitata, tapahtuu somen välityksellä jatkuvaa oppimista myös huomaamatta”, Scheinin pohtii.

Turun yliopiston psykologian professori Jukka Hyönä näkee lisääntyneen somesurffailun sekä voimavarana että ongelmana.

”Oppimistilanteiden jatkuva keskeytyminen puhelimen turhan käytön vuoksi on tietenkin monella tapaa haitallista. Aihe on vaikea tutkia, mutta arvioita on esitetty, että korkeakouluopiskelijoilla esimerkiksi unen laatu ja yleinen keskittymiskyky on heikentynyt puhelinten käytön lisääntyessä. Oppimismenetelmien kehittämiseen älypuhelimissa on kuitenkin valtava potentiaali”, Hyönä toteaa.

Padlet-sovelluksesta hyviä kokemuksia

Yliopiston psykologian peruskursseilla älypuhelinten hyötykäyttöä on kokeiltu uuden Padlet-sovelluksen avulla, joka mahdollistaa opettajalle kysymysten esittämisen somekanavan välityksellä luennon aikana. Hyönän mukaan käyttökokemukset ovat olleet positiivisia.

”Idea on lähtöisin opiskelijoilta, ja sitä on hyödynnetty erityisesti luennoilla, jotka lähetetään videoituna usealle eri paikkakunnalle. Kysymyksiä saisi tulla enemmänkin, mutta kehitystä tulee koko ajan. Oppilaat tottuvat uuteen tapaan, jonka myötä kynnys kysyä laskee. Älypuhelinten myötä liikkuvan kuvan rooli on ollut koko ajan kasvamaan päin ja tätä hyödynnetään nykyään paljon myös yliopiston opetuksessa”, Hyönä valottaa.

Koulutuspäällikkö Scheinin mukaan myös ammattikorkeakoulussa somen käyttöönottoa opetuksen yhteydessä on pohdittu.

“Ideana se on erinomainen, sillä yleinen ongelma on, että perinteinen suullinen keskustelu oppitunneilla tahtoo jäädä varsin hiljaiseksi. Samoista asioista kiinnostuneiden keskinäiset keskustelut ovat juuri sitä, johon pyrimme”, Scheinin sanoo.