Yhteiskunta

AMK-uudistus ei ratkaise opiskelijoiden todellista ongelmaa

admin

“Opintoihin liittyvät esteet ovat sellaisia asioita, että henkilökunta ei voi niissä paljon auttaa. Raha on se ongelma, sitä on liian vähän”, kertoo liiketaloutta Turun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Aleksi Aukia.

Aukian mukaan suurimmalla osalla opiskelijoista ei ole aikaa suorittaa kesäopintoja, koska on tehtävä töitä talven varalle. Talvella on hankalaa tehdä töitä opintojen ohella opiskelijoiden tulorajojen takia.

“Tämän hetkinen ratkaisu ei toimi. Opiskelijoiden on käytännössä pakko tehdä töitä tai nostaa lainaa. Vaikka tällä hetkellä saisi kaikki tarvittavat opintopisteet kasaan, et siltikään saa tienata kuin 600 euroa kuukaudessa”, Aukia kertoo.

Aukian mielestä ratkaisu tähän olisi se, että opiskelijoiden tulorajat poistettaisiin kokonaan.

“Opintojen edistymisestä pitäisivät huolta opintopisterajat. Jos suorittaa tarpeeksi opintopisteitä kasaan, voisi tehdä töitä ohella niin paljon kuin jaksaa.”

Nopea valmistuminen on Aukian mielestä liukuva käsite.

“Pyritäänkö tässä saamaan huonoilla tuloksilla mahdollisimman paljon opiskelijoita ulos vai koitetaanko saada hyviä tuloksia aikaan?”

“Asian ydin ei ole se, että opiskelijat eivät valmistu tarpeeksi nopeasti”, kertoo Aukia.

“Mihin tässä on niin kauhea kiire. Opiskelemme tulevaisuuttamme varten. Ei tässä kukaan kauhean pitkään sitä makaronia jaksa kuitenkaan syödä”,  Aukia kommentoi.

AMK-uudistuksen myötä opintoja pyritään nopeuttamaan kasvattamalla valinnaisten kurssien määrää. Aiemmin valinnaisia kursseja on voitu suorittaa 15:n opintopisteen verran, nyt se muuttuu 30:een.

Lisäksi tarjotaan kesäopintoja sekä mahdollisuus hyväksilukea kursseja aikaisempien opintojen perusteella.

“Nopea valmistuminen on keino menestykseen”

Turun ammattikorkeakoulun rehtorin Juha Kettusen mukaan tärkein keino menestykseen AMK-uudistuksen myötä on nopea valmistuminen.

“Uudistuksen myötä valmistuminen nopeutuu ja opiskelijat pääsevät paremmin palkattuihin tehtäviin entistä nopeammin”, Kettunen kertoo.

Kettusen mukaan henkilökunta osallistuu entistä aktiivisemmin opintojen ohjaukseen sekä esteiden ja ongelmien ratkomiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan AMK-uudistuksessa vahvistetaan ammattikorkeakoulujen edellytyksiä vastata yhteiskunnan muuttuviin kehittämistarpeisiin. AMK-uudistus ja siihen sisältyvä rahoitusmalli perustuvat tuloksellisuuteen.

Ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta uudistetaan vuoden 2014 alusta, myös toimiluvat uusitaan.

Ministeriön mukaan vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään osakeyhtiöitä.