Yhteiskunta

Ensityöpaikka heittää nuoret aikuiset syvään päätyyn

Liisa Vallin

Palvelualojen nuoret työntekijät kokevat alan työt epävarmoina kuluvana vuonna monesta eri syystä. Luottamusmiehillä on aikaisempaa suurempi työmäärä.

Ravintola-alalla työskentelevä Emilia* kertoo, että hyvä työilmapiiri on tärkein asia hänelle töissä.

“Töissä ei saisi olla sellainen olo, että täytyy miettiä, kenen kanssa joutuu olemaan töissä. Jos ilmapiiri on huono, se voi pilata koko työmotivaation, vaikka työ itsessään olisi mielekästä”, sanoo Emilia.

Emilia toteaa, että työpaikalla lähes kaikki ovat nuoria ja he kohtaavat omiin oikeuksiinsa liittyviä haasteita.

“Nuorista työntekijöistä voidaan herkemmin ajatella, että he eivät osaa tai uskalla puolustaa oikeuksiaan. Ensimmäisen työpaikan verukkeella on myös helppo käyttää hyväksi nuoren kokemattomuutta ja epätietoisuutta esimerkiksi työehtosopimuksesta tai työlaeista.”

Hän kertoo myös epäoikeudenmukaisesta menettelystä, jonka on kuullut tapahtuneen työpaikallaan.

“Naispuolisia työntekijöitä painostettiin töihin soittamalla tylyyn sävyyn, että nyt olisi pakko tulla töihin tai joudutaan sulkemaan samalla, kun miespuolisia lahjottiin töihin lahjakorteilla tai tuplapalkalla.”

Emilian mielestä alan haasteita ovat melko löysä TES, fyysisesti rankka ja nopeatahtinen työ, liian pitkät vuorot sekä joskus huonot työolosuhteet esimerkiksi kesän kuumuuden takia. Hän pohtii, että usein myös voitontavoittelu pistetään työntekijöiden hyvinvoinnin edelle. Isoimmaksi haasteeksi hän nimeää kuitenkin alimiehityksen.

Ammattiliitto auttaa vaikeuksissa olevaa nuorta

PAMin nuorisosihteerin Marjut Pihonen-Randlan mukaan, palvelualat työllistävät noin 85 000 nuorta.

Pihonen-Randlan kertoo, että nuorten aikuisten on hyvin helppoa ottaa yhteyttä työhyvinvointiinsa liittyvissä asioissa. Emilia ei itse kuulu ammattiliittoon.

“Liittoon kuulumattomana en ainakaan itse suoraan sanottuna tiedä keneen olisin yhteydessä, jos esimies ei puutu hankaliin tilanteisiin.”

Seksuaalisesta häirinnästä kuulee turhan usein

“PAMin tutkimusten mukaan nuoret kokevat enemmän seksuaalista häirintää työpaikoilla, joten tämä on sellainen haaste, joka kohdistuu etenkin nuoriin ja naisiin työpaikoilla. Lisäksi välillä tietoomme tulee, että työnantaja ei ole maksanut sairausajan palkkaa, mikäli poissaolo on johtunut akuutista stressireaktiosta.” kertoo Pihonen-Randlan.

Epävarmuuksia nuorten suosimilla aloilla on myös Pihonen-Randlan mukaan lisännyt nuorten huono työllistyminen kuluvana vuonna, työllistyneiden toimeentulo, tuntimäärät, perheen perustaminen sekä yleinen jaksaminen.

*Haastateltavan nimi on muutettu

Lähteet:

Häirintä asiakastyössä – PAM

PAM korona-aikana