Turun yliopistossa seurataan kansainvälistä kehitystä, jossa valinnanvapaus maisteriopintoihin lisääntyy. Kuva: Turun yliopiston kuvapankki.

Yhteiskunta

Tutkintomuutosten nopea tahti huolettaa

Petra Sundell

Turun yliopistossa kanditutkintojen hakukohteita yhdistetään. Ylioppilaskunta on huolissaan muutosten nopeasta tahdista ja opetuksen heikkenemisestä.

[metaslider id=24325]

Viime viikolla Yle uutisoi Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen kandidaatin tutkintojen muuttumisesta laaja-alaisemmiksi. Turun yliopistossa hakukohteita on yhdistelty nyt muutaman vuoden ajan. Tämä näkyy ensimmäisen vuoden lähiopintojen yhdistymisenä. Toisen vuoden opinnoissa eriydytään jo perinteisiin oppiaineisiin.

“Tampereen yliopistossa on koko kolme vuotta monien alojen yhteisiä opintoja, meillä ei niitä vielä kovin paljon ole. Olemme edenneet hitaasti verrattuna muihin yliopistoihin. Aika todennäköisesti suunta on meillä kuitenkin sama”, kertoo Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö.

Arkeologia ja musiikkitiede hakukohteina poistumassa

Seuraavaksi Turun yliopistossa ollaan yhdistämässä pieniä aineita toisiinsa ja osaksi isompia kokonaisuuksia. Esimerkiksi alustavien suunnitelmien mukaan arkeologia voisi yhdistyä osaksi historia-aineita ja musiikkitiede osaksi taidehistoriaa.

“Se toteutettaisiin niin, että tutkintoihin olisi yhteinen pääsykoe ja ensimmäisen vuoden opinnot olisivat yhteisiä. Siitä sitten valittaisiin linja.”

Turun yliopiston ylioppilaskunnassa ollaan huolissaan nopeiden muutosten aiheuttamista ongelmista.

“Panostamme erityisesti siihen, etteivät laaja-alaiset kandidaatin tutkinnot kehity niin, että meillä on opiskelijoita, jotka kolmen vuoden jälkeen eivät tiedä, mitä oikein osaavat, jos tutkinnot on toteutettu huonosti”, toteaa TYY:n koulutuspoliittinen vastaava Jyri Lähdemaa.

Tällaista palautetta on saatu muun muassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta, joissa muutoksia kandidaatin tutkintoihin on jo tehty.

Muutosten tahtiin vaikuttaa raha

Pyykkö kertoo, että syynä kanditutkintojen muutoksille on esimerkiksi se, että opiskelijoilla on enemmän aikaa miettiä ja tutustua eri aineisiin, ennen kuin täytyy päättää mihin erikoistuu. Toinen syy on taata erikoisosaajille laajempi osaamisen taso.

“Pienemmistä oppiaineista saataisiin vähän suurempia kokonaisuuksia, jotka ovat tehokkaampia ja helpompia pyörittää. Siinä mielessä rahakin on tässä taustalla,” Pyykkö kertoo.

Muutosten suunnittelu on lähtenyt useampia vuosia sitten käyntiin opiskelijoiden edun eikä rahan vuoksi, mutta nyt leikkausten takia muutoksia on suunniteltu nopeammin.

Periaatteessa myös Lähdemaan mielestä laaja-alaisten tutkintojen takaama suurempien kokonaisuuksien ymmärrys on hyvä asia. Isoihin muutoksiin suhtaudutaan kuitenkin varauksella.

“Kun rakenteellisia uudistuksia tehdään siten, että niissä säästetään, se ei saa missään tapauksessa tapahtua niin, että opetuksen taso heikkenee tai työelämävastaavuus laskee.”

Paljon kysymyksiä vielä avoinna

TYY on ollut alusta asti keskustelemassa Turun yliopiston kanssa muutoksista. Käytännön toteutuksista ei olla vielä tarkemmin jokaisen alan kohdalla keskusteltu. Lähdemaan mukaan paljon isompia kysymyksiä on vielä avoinna, esimerkiksi eri linjojen kiintiöiden suhteen.

“Käytännön ongelmia on oikeasti, emmekä halua, että Turun yliopisto kompastuu niihin.”

Tällä hetkellä tiedekunnissa ja yliopiston laitoksilla tehdään suunnitelmia, tarkemmat päätökset tehdään alkusyksystä.