Turun ilmastotiimin tiedottaja Risto Lahtinen sekä erityisasiantuntija Miika Meretoja ovat yksimielisiä siitä, että Turku on ilmastoasioiden edelläkävijä. Kuva: Linda Lähdeniemi

Yhteiskunta

Ilmastojoukkueessa haetaan ratkaisuja syyllistämisen sijaan

Linda Lähdeniemi

Ilmastojoukkueen kautta pyritään antamaan alusta rakentavalle ja faktapohjaiselle keskustelulle.

Turun kaupunki lanseerasi syyskuun alussa Ilmastojoukkueen, jonka kapteenina toimii jääkiekkolegenda Saku Koivu. Ilmastojoukkue-kampanja on osa Turun kaupungin kunnianhimoista tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.  

“Kampanjalla yritetään saada kaupunkilaiset kokemaan, että ilmasto on meidän jokaisen asia. Pystymme kaupunkina tekemään suuriakin muutoksia ja päätöksiä, mutta tarvitsemme tavoitteiden saavuttamiseen myös asukkaat sekä yritykset”, sanoo Turun ilmastotiimin tiedottaja Risto Lahtinen 

Kampanja on ratkaisukeskeinen

Lahtisen mukaan ilmastojoukkueen tavoitteena on luoda keskustelua sekä yhteisöllisyyttä kaupungin asukkaille, jotka kokevat huolta ilmastosta. Kampanjan tavoitteena on myös syyllistämisen sijaan luoda ja tuoda ratkaisuja jokaisen arkipäivään.  

“Maailman tilanne on sellainen, kun se on. Jokainen tekee sen, minkä pystyy”, jatkaa Lahtinen.  

Ilmastojoukkue–kampanja on ratkaisukeskeinen sekä informatiivinen, jossa halutaan nostaa keskiöön faktat sekä niiden merkittävyys. 

“Ilmastonmuutos on ymmärrettävästi pelottava asia, sillä esimerkiksi sen uhat ovat epämääräisiä ja vaikeasti hahmotettavia. Yritämme antaa alustan keskustelulle, jossa mietitään enemmän ratkaisuja sekä luodaan mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista ilmastoasioista”, kertoo Lahtinen.  

Lahtinen painottaa myös, että asioille voi tehdä jotain ja muutkin tekevät.  

“Joskus on sellaista ajattelua ilmassa, että en minä, kun ei muutkaan. Haluaisimme, että tämän kampanjan myötä unohdettaisiin tällainen ajatusmalli. Jokaisen teot ovat merkittäviä eikä mikään toimi ole mitätön”, kommentoi Lahtinen.  

Turun ilmastopolitiikka on kunnianhimoista

Turun kaupungin kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2029 on Turun ilmastotiimin erityisasiantuntija Miika Meretojan mukaan täysin tavoitettavissa.  

“Kaupunki tekee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja monia erilaisia ilmastotekoja on jo tehty, mutta paljon on vielä myös tehtävää”, sanoo Meretoja. 

Isoimmat kokonaisuudet, joihin kaupunki pyrkii teoillaan vaikuttamaan, ovat energia sekä liikkuminen.  

“Kaupungilla on iso kuva ja tavoite selvillä. Sen eteen on tehty töitä ja tehdään koko ajan. Esimerkiksi kaukolämmössä ja sähkössä uusiutuvan energian osuus on yli 50% ja kasvaa koko ajan. Lisäksi muun muassa seudullinen joukkoliikenne on alkanut vuonna 2014 ja Föli-fillarit tulivat kaupunkikuvaan viime vuonna”, kertoo Meretoja 

Turun kaupunki on myös päämäärätietoisesti halunnut profiloitua ilmastoasioiden edelläkävijäksi.  

“Turku on kokoaan suurempi toimija ilmastoasioissa”, kiteyttää Risto Lahtinen Turun kaupungin tilanteen.  

Lähteet: https://www.turku.fi/hiilineutraaliturku

 

Turussa kaupunkikuvaan tulivat viime vuonna Föli-fillarit, jotka vähentävät liikkumisen päästöjä. Kuva: Linda Lähdeniemi