Yhteiskunta

Lintututka suojelee siivekkäitä tuulipuistoissa

Elisa Varalahti

Petolinnut ovat vaarassa tuulivoimaloita rakennettaessa. Suomen Hyötytuuli Oy:n kehittämä lintututka ehkäisee lintujen kuolemia tuulipuistoissa.

Tuulivoimaa rakennettaessa erityisesti suuret petolinnut ovat olleet eräs suurimmista ympäristökysymyksistä. Yksittäisistä lajeista merikotka on aiheuttanut paljon keskustelua, erityisesti Norjassa Smolan saaristoalueella, josta kuolleita merikotkia on löytynyt paljon, kertoo projektisuunnittelija Asko Ijäs.

Ensimmäisistä rakennetuista tuulivoimaloista on ympäristöä ajatellen tultu kuitenkin huimasti eteenpäin kehityksessä. Suomen Hyötytuuli Oy:n omistama Tahkoluodon merituulipuisto on eräänlainen uusi tutkimuslaitos, jossa tuulivoiman vaikutuksia linnustoon seurataan eri tavalla.

”Siellä on lintututka, joka peilaa korkeus- sekä etäisyyssuunnassa, mitä lintuja alueella liikkuu. Aktiivinen tunnistusjärjestelmä tunnistaa, mikä lintu on kyseessä ja mitä se alueella tekee. Se piirtää näytölle, kuinka pienempikin lintu kiertää luontoa ja tiedämme millä korkeudella se lentää”, avaa Turku Energian sähkönhankintapäällikkö Jari Hallivuori.

Ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa on mahdollisuus tutustua siihen, mitä lintu tekee lähellä tuulipuistoa. Datan lisäksi laite tunnistaa linnun, joka on tulossa voimalaitosta kohti. Jos lintu on sillä korkeudella, että sen olisi vaara vahingoittua, turpiinit pysähtyvät.

 

Jari Hallivuori toimii Turku Energian sähkönhankintapäällikkönä. Kuva: Elisa Varalahti

 

 

Suomi on edelläkävijä

Verrattuna esimerkiksi tuulivoiman suurkulutusmaahan Tanskaan Suomessa on suurempia, tehokkaampia ja kehittyneempiä tuulivoimaloita. Suomessa on myös ensimmäinen jääolosuhteisiin rakennettu tuulipuisto.

”Näkisin, että olemme mieluummin edellä kuin jäljessä muita”, Hallivuori selventää.

Hallivuori kertoo esimerkiksi Kanadan ja Yhdysvaltojen olevan kiinnostuneita Tahkoluodon lintututkan keräämästä datasta.

 

Kuva: Elisa Varalahti

 

 

Uusiutuvaan energiaan satsataan, tuulivoima yksin ei riitä

”Itse pitäisin tuulivoimaa kannatettavana energiamuotona. En lähtisi kaikkea Suomen energiantarvetta sillä kattamaan, siihen ei riitä tila eikä varmaan rahakaan. On se kuitenkin suhteessa kalliimpaa, kun vertaa öljyyn tai hiileen”, Ijäs pohtii.

Hallivuori kertoo Turku Energian hankkeesta, jossa vuoteen 2020 mennessä kaikesta heidän myymäästään sähköstä tulee 50 prosenttia uusiutuvasta energiasta. Vuoteen 2029 mennessä Turku haluaa olla hiilidioksidineutraali kaupunki. Turku Energia on panostamassa siis suuresti uusiutuvaan energiaan jatkossa.

Hallivuori on kuitenkin myös sitä mieltä, ettei tuulivoimalla voitaisi Suomessa kattaa kaikkea energiaa. Jokaisena hetkenä tulisi olla saman verran tuotantoa sekä kulutusta verkossa, ja sitä ei voida taata.

 

 

 

Lintututkan omistaja muutettu 1.10.2018 klo 9.10.