Yhteiskunta

Some ei näy yläkoulujen opetuksessa

Saara-Miira Kokkonen

BANNERIMEDIAKASVATUS

Juttusarjassa käsitellään mediakasvatuksen tilaa eri ikäryhmissä ja sen tulevaisuutta. Osa 3/9.

[metaslider id=23433]

Sosiaalista mediaa ei ole osattu vielä täysin hyödyntää kaikissa yläkouluissa, vaikka Turun kaupungin kuntakohtainen opetussuunnitelma sitä vaatii. Media on kuitenkin tärkeä osa opetusta, kertovat turkulaiset äidinkielen opettajat.

Vuonna 2011 päivitetyssä Turun kaupungin kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa korostetaan sosiaalisen median hyödyntämistä sekä uusia oppimisympäristöjä.

Topeliuksen koulun äidinkielen opettaja Elina Mäkisen mukaan sosiaalista mediaa ei tällä hetkellä juurikaan hyödynnetä heidän koulussaan.

”Olisi kiva tehdä vaikka joku blogi-tyyppinen kokonaisuus, missä perehdyttäisiin blogeihin. Nyt somea ei juurikaan ole hyödynnetty”, kertoo Mäkinen.

Puropellon koulussa äidinkieltä opettava Marika Maunu kertoo kuitenkin esimerkin sosiaalisen median hyödyntämisestä omassa opetuksessaan.

”Olemme tällä viikolla ysiluokkalaisten kanssa perehtyneet kotimaisen kirjallisuuden merkkihenkilöihin kirjoittamalla twiittejä ja statuspäivityksiä, joita esimerkiksi Minna Canth ja Aleksis Kivi olisivat voineet aikanaan kirjoittaa”, kertoo Maunu.

Laitteet hallitaan

Sosiaalista mediaa käsitellään yläkoulussa lähinnä nettiturvallisuuden näkökulmasta. Tunneilla puhutaan mitä someen kannattaa laittaa ja mitä ei. Elina Mäkisen mukaan oppilaat ovat usein tietoisia näistä asioista jo entuudestaan.

Raunistulan koulun äidinkielen opettaja Mari Tuomikosken mukaan some-maailma ja siihen liittyvät asiat pitäisi nostaa esiin koululaisille aikaisessa vaiheessa.

”Monet käyttävät sosiaalista mediaa jo ennen kuin he tulevat yläkouluun”, Tuomikoski kertoo.

Kouluissa on oppilaille käytössä atk-tiloja sekä tablettitietokoneita resurssien mukaan. Sekä Tuomikoski että Mäkinen toteavat, että yläkoululaiset hallitsevat jo erilaisten laitteiden ja mediateknologian käytön.

”Tekstinkäsittelytaidot pitää erikseen opettaa, mutta laitteiden käyttö on hyvinkin tuttua”, toteaa Mäkinen.

Media esillä joka vuositasolla

Media lukeutuu yhdeksi äidinkielen opetuksen osa-alueeksi, kertovat opettajat. Mediaa hyödynnetään jossain määrin muissakin oppiaineissa muun muassa uutisten kautta, mutta mediakasvatus on pääasiassa äidinkielen opettajien vastuulla.

”Mediakasvatus on niin moninainen aihe, samoin koko media itsessään. Kaikki tekstit ja vaikuttaminen soveltuvat nimenomaan äidinkieleen. Äikkä on paljon muutakin kuin pelkkää kielioppia”, kertoo Mäkinen.

Äidinkielen opetusta on Turun yläkouluissa kolme kurssia vuodessa joka vuositasolla. Ainakin Raunistulan ja Topeliuksen koulussa mediaa opetetaan yhden kurssin verran sekä seitsemännellä että kahdeksannella luokalla.

Kurssien sisällöt ovat molemmissa kouluissa hyvin samankaltaiset. Oppilaan oma suhde mediaan ja sen käyttöön on yksi olennaisista aiheista kursseilla.

”Seiskalla tärkeä kokonaisuus on uutinen. Kokeillaan itsekin uutisen kirjoittamista, haastattelun tekemistä tai pientä dokumenttipätkän tekoa. Kahdeksannella luokalla käsitellään esimerkiksi sananvapautta, kuinka media vaikuttaa meihin ja miten kohderyhmä vaikuttaa median sisältöihin”, Tuomikoski kertoo Raunistulan koulusta.

Tuomikosken mukaan kriittisyyden herättely mediaa kohtaan on tärkeää koulussa, sillä sellaista näkökulmaa ei välttämättä tule muualta. Se, että itse tekee, herättää myös kriittisyyttä.

”Siinä tulee niin selvästi esille, että se on jonkun tekemä teksti”, Tuomikoski toteaa.

[note color=”#d3d3d3″]Yläkoulujen opetussuunnitelma ja mediakasvatus

  • Peruskouluissa opetus järjestetään valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan, mihin jokainen kunta tekee erikseen vielä kuntakohtaisen osion.
  • Yläkouluissa opetussuunnitelmassa mediakasvatuksesta mainitaan muun muassa mahdollisuus käyttää tietokoneita, mediatekniikkaa sekä tietoverkkoja.
  • Lisäksi korostetaan mediataitoja ja monimediaalisuutta: oppilaiden tulisi oppia ymmärtämään median asema sekä kriittinen suhtautuminen median välittämiin sisältöihin. Esille nostetaan myös lähdekritiikki, tietoturva ja tekijänoikeudet.
  • Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio

[/note]

Juttusarjan seuraavassa osassa käsitellään aikuisten mediakasvatusta. 

Juttusarjassa aikaisemmin ilmestynyt:
Turun päiväkodeista noin neljäsosa perehtynyt mediakasvatukseen
Turun alakoulujen välillä suuria eroja mediakasvatuksessa