Yhteiskunta

Meillä opiskellaan toimituksessa

Johanna Ailio

Työelämäsimulaatiot ovat keskeinen osa Turun ammattikorkeakoulun pedagogiikkaa. Journalismin koulutusohjelman verkkojulkaisu Tutka on oikea uutismedia, jossa opiskelijat työskentelevät toimittajina kolmen lukukauden aikana. Toimituksessa on yhtä aikaa opiskelijoita eri vuosikursseilta, ja he suorittavat siellä eri opintojaksoja rinnakkain. Useat eri opettajat tuutoroivat työskentelyä yhdessä.

Alla olevan linkin takana on julkaisu, jossa esitellään toimitustyöskentelyn oppimisympäristö ja käydään läpi kahden eri vuosikurssin opiskelijoille tehty kyselytutkimus sen mielekkyydestä. Kysely kartoittaa sekä opiskelijoiden kokemuksia aidon työelämän kaltaisesta oppimisympäristöstä että heidän mielipiteitään eri vuosikurssien yhdistämisestä. Toimitusympäristön opettajat pohtivat ratkaisuja opiskelijoiden yhteisöllisestä oppimisesta esiin nostamiin ongelmiin.

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja: Meillä opiskellaan toimituksessa – yhteisöllinen oppiminen työelämäsimulaatiossa