Yhteiskunta

Opiskelijat tyytyväisiä Opi opettamalla -konseptiin

Atte Pöytäkangas

Opiskelijan ammattitaito kasvaa opettamalla.

”Opettajan roolissa olleista moni on sanonut, että on oppinut enemmän kuin aikaisemmilta opinnoilta. He ovat saaneet itsevarmuutta sekä esiintymis- ja organisointitaitoja. On pystynyt syventämään omaa ammattiosaamista opetettavasta aiheesta”, kertoo menetelmän toimivuutta tutkinut Turun ammattikorkeakoulun lehtori Meiju Keinänen.

Kuva: Atte Pöytäkangas

Kohderyhmät etenkin toiselta asteelta ovat kokeneet piristäväksi, että luokan edessä on joku muu kuin luokan oma perinteinen opettaja.

Opi opettamalla -konseptissa opiskelijat opettavat oman alansa osaamista muille opiskelijoille. Konsepti sai alkunsa yksittäisten opettajien kokeiluilla Turun ammattikorkeakoulussa. Opetus laajeni lukioihin ja ammattikouluihin, kun myynnin arvostuksen ja osaamisen lisäämisen hanke MILLI sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.

Kritiikki kohdistuu ajankohtiin

Palautetta kerättiin vuosilta 2015 ja 2016. Keinäsen mukaan negatiivista palautetta on tullut hyvin vähän.

”Haastatteluissa ei noussut esiin, mutta se mitä palautteissa tuli oli yksittäisiä moitteita, että ajankohta oli huono, kellonaika oli ehkä huono tai ei muuten napannut. Molempien palautteenkeräysvuosien osalta ne jäivät yksittäisiin mainintoihin, jotka eivät liittyneet niinkään sisältöön.”

Videokuvausta monialaisille projektiryhmille opettanut journalistiopiskelija Sanna Kilpinen nostaa esiin osittain samoja ongelmia, mutta löytää myös kommunikaatio-ongelmia.

”Koulun juuri aloittaneet tradenomit eivät kaikki ymmärrä, miksi mediaopinnoista olisi heille hyötyä. Tämä varmasti johtuu siitä, että he ovat opinnoissaan kovin alussa. Siinä mielessä ajankohta on ehkä hieman väärä tämän tyyppiselle konseptille. Toisena tulee mieleen, että kommunikointia kaikkien osapuolten välillä voisi kehittää.”

”Valmennus on tähän asti ollut erittäin mieluisaa”

Myyntityötä opiskelevat Iida Laine ja Lotta Rantala ovat vetäneet myyntivalmennusta Raision kauppakoululla. Heille kokemus on ollut positiivinen ainakin toistaiseksi.

”Oppilaat olivat hyvin innokkaita ja kokivat tehtävät ilmeisesti hyviksi, sillä he tekivät ne kunnolla. Itse koemme saavamme hyvää kertausta omista opeistamme. Opimme heiltä heidän kysymyksistään lisää ja pystymme ajattelemaan asioita vielä uusista näkökannoista, kertoo Iida.”

 

Uutista muokattu. Arvostus lisätty MILLI:n määritelmään. Kilpinen opetti monien eri alojen opiskelijoita, ei ainoastaan tradenomeja.