Yhteiskunta

Pakkausmuovin kierrätys haastaa kotitaloudet

Arttu Kuivanen

Uuden määräyksen myötä muovipakkausten kierrätys tulee pakolliseksi yli 20 huoneiston taloyhtiöissä.

Muovipakkausten erilliskeräyspisteitä on kokeiltu Turussa jo muutamilla alueilla, kuten Runosmäessä, Varissuolla ja Haritussa. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallion mukaan kokeilusta on saatu enimmäkseen myönteisiä kokemuksia.

”Ihmiset ovat osanneet lajittelun kohtalaisen hyvin. Poltettavan sekajätteen määrä on pienentynyt merkittävästi näissä taloyhtiöissä”, Kallio kertoo.

Taloyhtiöille sekajäte on kalliimpaa kuin oikein lajiteltu jäte, joten huolellinen lajittelu säästää luonnon lisäksi myös taloyhtiöiden rahaa.

Hyötyjätteiden lajitteluvelvollisuus kiinteistöillä muuttuu siirtymäajan jälkeen 1.6.2018 mennessä. Määräykset astuivat voimaan 1.6.2017 ja koskevat koko Lounais-Suomen jätehuollon toimialuetta.

Tilanpuute luo haasteita lajittelulle

Jätteiden lajittelu koetaan usein ongelmalliseksi tilanpuutteen takia. Varsinkin pienissä asunnoissa keittiön kaappien tila on hyvin rajallista.

”Asukkailta on tullut palautetta koskien vanhojen asuntojen tilanpuutetta keittiöissä. Keittiöitä ei ole suunniteltu niin monelle jätelajille, joten jätteen lajittelu saattaa jäädä tästä syystä puutteelliseksi”, Kallio pohtii.

Kallion mukaan uusi lajiteltava jätelaji saattaa aiheuttaa käytännön haasteita myös keskustojen taloyhtiöissä, joissa jätekatokset ovat jo ennestään melko pienet.

Vastuu viime kädessä taloyhtiöillä

Lain mukaan jätteiden lajittelun järjestäminen on taloyhtiön vastuulla. Tiedottaminen asukkaille uudesta lajitteluvelvollisuudesta järjestetään kuitenkin yhteistyössä isännöitsijän, jätehuollon ja taloyhtiöiden kanssa.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ympäristöneuvoja Lotta Salmisen mukaan taloyhtiöille ja isännöitsijöille jaettavilla materiaaleilla pyritään ohjeistamaan asukkaita oikeaoppiseen muovipakkausten lajitteluun.

Muovin keräykseen kuuluu ainoastaan tuotteen pakkaamiseen käytetty muovi, joten mitä tahansa muovijätettä ei keräyspisteeseen tule laittaa. Kierrätettävien muovipakkausten tulee olla puhtaita, joten asukkaan harkintaan jää, onko muovipakkauksen putsaaminen kierrätyskelpoiseksi aina ekologisesti kannattavaa.

”Jos muovipakkaus on todella likainen, kuuman veden ja pesuaineen käyttäminen ei ole kannattavaa. Tällaisissa tapauksissa on ympäristön kannalta parempi laittaa pakkaus polttokelpoiseen jätteeseen”, Salminen ohjeistaa.