Yhteiskunta

Resursseilla kiusaaminen kuriin

Satu Heikkilä

Jessica Kulmala

Rehtori Jyrki Latvan mukaan kodin roolia kasvatuksessa ei saa unohtaa, sillä usein kiusaaminen jatkuu koulupihan ulkopuolelle.