Yhteiskunta

Ruokahävikin määrä vähentynyt

Hävikin määrä vähentynyt ilta-alennuksilla sekä toimivalla myyntistrategialla.