Yhteiskunta

Sähköautojen latausverkosto kasvaa Turussa

admin

Sähköautojen määrä kasvaa vuosittain. Turussa on tehty suunnitelma 86:lle uudelle latausasemalle.

Turun seudulla sijaitsee parikymmentä sähköautojen latausasemaa. Yhteen latausasemaan voidaan sijoittaa useita latauspisteitä.

”Olemme tehneet pikalatausverkon yleissuunnitelman, jossa on määritetty 86 paikkaa sähköisille latausasemille. Kun kaavailtuihin paikkoihin aletaan rakentamaan latauspisteitä, niihin voidaan sijoittaa useampi sata latauspistettä”, kertoo Turun kaupungin kehittämispäällikkö Risto Veivo.

Latauspisteiden sijoituksessa on huomioitu eri käyttäjäryhmien tarpeet.

Pisteitä on pyritty sijoittamaan esimerkiksi taksien taukopaikoille. Asemaseudut, joissa vaihdetaan autosta junaan ovat myös hyvää seutua latauspisteiden sijoittamiseen. Myös suurten kauppakeskusten läheisyyteen on tehty suunnitelmia latausasemien rakentamisesta.

Latausasemia rakennetaan tarpeen mukaan

Olemassa olevat latausasemat kattavat tällä hetkellä sähköautojen lataustarpeet, mutta kehitys on nopeaa ja uusille julkisille latausasemille saattaa olla lähivuosina tarvetta, mikäli sähköautojen määrän kasvu jatkuu samaan tahtiin.

”Seuraamme koko ajan kysyntää ja lataustapahtumien määrää. Näyttää siltä, että lataustapahtumien perusteella julkisille latausasemille ei ole polttavaa tarvetta. Latauspisteitä tarvitaan enemmän kiinteistöjen alueella”, pohtii Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen.

Kaupunkiseudulla sijaitsevat latausasemat (sahkoinenliikenne.fi)

 

Sähköautoja ladataan enimmäkseen silloin kun auto on pitkiä aikoja seisonnassa, esimerkiksi työpäivän aikana tai yö-aikaan kotona. Suuren osan sähköautojen lataustarpeista kattavatkin kotona olevat latauslaitteet ja taloyhtiöiden rakentamat latauspisteet.

“Kodin tai työpaikan yhteyteen rakennettavalla latauslaitteella katetaan iso osa lataustarpeista, sillä yön tai työpäivän aikana lataamalla pärjätään varsin hyvin esimerkiksi seuraavan päivän ajot”, kertoo Kuusinen.

Sähköautojen määrä tuplaantuu vuosittain

Kokonaan sähköllä toimivien autojen määrä on viimevuosina ollut räjähdysmäisessä kasvussa. Trafin tilastojen mukaan syyskuussa 2016 sähköautoja oli Varsinais-Suomen seudulla 66, kun vastaava lukema syyskuussa 2017 oli jo 106. Sähköautoja on Suomessa yhteensä noin 1300, joista suurin osa on pääkaupunkiseudulla.

Sataman ja lentokentän välillä liikennöivä sähköbussi on myös osoittautunut menestyksekkääksi, mutta suunnitelmia uusista sähköbussilinjoista ei ole tehty.

Sähköautokannan yleistyessä julkisten latauspisteiden tarve kasvaa. Sähköautoilla ajavat ammattikuljettajat ja pitkiä matkoja sähköautoilla ajavat käyttävät julkisia latauspisteitä yksityishenkilöä useammin.

”Tällä hetkellä sähköautojen latauspisteet ovat kehityksen edellä. On tärkeää pitää huoli siitä, että kehitys pysyy sähköautojen määrän kasvun mukana, ja jopa hieman edellä”, toteaa Veivo.