Kuva: Markus Okker

Yhteiskunta

SPR:n Turun Nuorten turvatalolta saa puolueetonta keskustelutukea

Markus Okker

Ainutlaatuisen Turun Nuorten turvatalosta tekee se, että sieltä löytyy palveluita, joita ei muista Suomen turvataloista löydy.

Muun muassa näpistyskeskustelu on yksi näistä palveluista. Näpistyskeskustelun kautta turvatalo järjestää keskusteluja ensimmäistä kertaa näpistyksestä kiinni jääneille alle 15-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen.

Toinen iso Turun nuorten turvatalon oma palvelu on läheisneuvonpito. Se on lastensuojelun työmenetelmä, eli läheisneuvonpito vaatii lastensuojeluasiakkuuden. Siinä sosiaalityöntekijä tilaa turvatalolta palvelun, jossa sen rooli on olla ikään kuin puolueeton kokouksen koollekutsuja.

”Kokouksessa perheen läheiset kokoontuvat yhdessä viranomaisten kanssa suunnittelemaan, että kuinka he auttaisivat ja tukisivat avun tarpeessa olevaa perhettä”, kertoo läheisneuvonpidon koollekutsuja Saija Huttunen.

Toiminta jatkunut jo neljännesvuosisadan ajan

Turvatalon johtajan Marina Stubbin mukaan toiminta lähti aikanaan kriisimajoituspalvelusta, jossa turvatalo tarjoaa väliaikaisen yösijan nuorelle jos hän ei syystä tai toisesta pysty olemaan kotona.

Viimeisen vuoden aikana turvatalossa on yöpynyt noin 200 nuorta. Huttusen mukaan reiluun vuoteen ei ole ollut yhtään yötä, etteikö talossa olisi joku yöpynyt.

“Kriisimajoituspalvelu tarjoaa nuorelle yösijan, peseytymismahdollisuuden, ruuan sekä keskusteluapua. Yöpyjien ikäraja vaihtelee 13-vuodesta noin parikymppisiin asti. Hyvin tyypillinen syy varsinkin alaikäiselle nuorelle tulla kriisimajoitukseen on, että kotona on jokin iso ristiriita huoltajien kanssa”, Stubb kertoo.

Kriisimajoituksen lisäksi toinen tärkeä palvelu, jonka turvatalo tarjoaa, on keskusteluapu.

“Suurin osa meille apuun hakeutuvista nuorista ovat niin sanottuja ei yöpyjiä, eli ihan keskusteluavun piirissä olevia nuoria”, Stubb toteaa.

Keskusteluapu tarjoaa nimensä mukaisesti apua, jossa keskustelujen aiheina voivat olla joko nuorta mietityttävät henkilökohtaiset asiat tai koko perheen yhteiset huolet. Nuoren ja hänen perheensä tukemiseksi perhetyötä tehdään aina yhdestä käynnistä pidempikestoiseen työskentelyyn.

Vapaaehtoiset tärkeässä roolissa

Turvatalolla on kriisi- ja perhetyön ammattilaisia töissä arkisin ympäri vuorokauden ja viikonloppuisin kello 10-17.

”Ilman meidän vapaaehtoistyöntekijöitämme emme pystyisi mitenkään näihin aukioloaikoihin”, Huttunen kertoo.

Turun nuorten turvatalolla työskentelee kaiken kaikkiaan noin 40 aktiivista vapaaehtoistyöntekijää. Turvatalolla on illasta aamuun yksi vapaaehtoistyöntekijä vakituisen työntekijän apuna.

”Iltaisin vapaaehtoistyöntekijä osallistuu nuorten kanssa olemiseen ja vastaa puhelimeen jos vakituinen työntekijä ei kerkeä. Lisäksi hän tekee ruokaa ja pesee nuorten pyykkejä, ja ennen kaikkea on sellainen turvallinen läsnä oleva aikuinen nuorille”, Huttunen lisää.