Yhteiskunta

Turun alakoulujen välillä suuria eroja mediakasvatuksessa

Enni Kankaanpää

BANNERIMEDIAKASVATUS

Juttusarjassa käsitellään mediakasvatuksen tilaa eri ikäryhmissä ja sen tulevaisuutta. Osa 2/9.

[metaslider id=23096]

Mediakasvatuksen erot näkyvät alakouluissa siinä, miten paljon laitteita on ja miten niitä käytetään opetuksessa. Laitteiden käytön osuus riippuu pitkälti opettajasta. 

Wäinö Aaltosen mediapainotteisessa alakoulussa oppilaat tekevät viikoittain ajankohtaisohjelmaa Youtube-kanavalleen. Opintojen tukena käytetään runsaasti laitteita ja monilla luokilla opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkossa. Laitteitakin on niin paljon, että opettajilla ja oppilailla on mahdollisuus niiden käyttämiseen koko ajan.

Näin hyvä tilanne ei kuitenkaan ole kuin vain muutamalla koululla Turussa. Alakoulujen välillä on eroja siinä, miten paljon laitteita on ja miten niitä käytetään opintojen tukena.

“Meillä verkko-oppimisalustoihin on annettu läksyjä jo jonkin verran. Lapset ovat myös esimerkiksi kuvanneet ja tehneet animaatioita tableteilla”, Ilpoisten koulun rehtori Johanna Järvinen kertoo.

Turun alakouluilla on pääsääntöisesti käytettävissään perinteisten pöytätietokoneiden lisäksi kannettavia tietokoneita ja tabletteja. Suuri osa uusista laitteista on hankittu hankerahoituksilla. Laitteiden määrissä on koulukohtaisia eroja sen mukaan, kuinka aktiivisesti koulu on viime vuosina hakenut rahoituksia.

Myös se, kuinka paljon laitteita voi käyttää opintojen tukena, riippuu kaupunginosasta. Kaikissa kouluissa kotitehtäviä ei voi antaa verkkoympäristöön, sillä kodeista ei välttämättä löydy laitetta, jolla oppilas pystyy tekemään tehtävät.

Paljon kiinni opettajasta

Mediakasvatus näkyy alakouluissa opetukseen tarkoitettujen pelien ja sovellusten hyödyntämisenä.Toinen painopiste on mediakriittisyyden korostamisessa. Nettikäyttäytymisestä puhutaan lapsille käytännön esimerkkien, kuten kiusaamistapausten kautta.

“Digilaitteita käytetään opinnoissa pitkälti opettajan oman aktiivisuuden ja mielenkiinnon mukaan. Eroja on oppiaineiden ja luokkien välillä”, Ilpoisten koulun rehtori Johanna Järvinen sanoo.

Paljon on myös kiinni tieto- ja viestintätekniikan taidoista, joihin panostetaan sekä kaupungin että koulujen puolesta. Turun kaupungin sivistystoimialan TOP-keskus järjestää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle. Tarjolla on muun muassa Ipadin ja oppimisympäristö Moodlen käyttöön kouluttavia kursseja.

“Koulutuksia pidetään jatkuvasti ja ne ovat suosittuja. Viime vuoden aikana koulutuksissa kävi reilu parituhatta opettajaa”, TOP-keskuksen suunnittelija Saila Visti kertoo.

Vaikka Visti myöntää, että eroja eri alakoulujen mediakasvatusten väliltä löytyy, on hänen mielestään tilanne Turussa kuitenkin hyvä.

Opetussuunnitelma muuttumassa

Tämänhetkisen opetussuunnitelman päämääränä on kehittää oppilaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tarkoituksena on edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä ja kehittää median käyttötaitoja.

Viestintätaidoissa painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää ja mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. Opetuksen pohjalla on myös kaupunkikohtainen tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma, jota noudatetaan esimerkiksi laitehankintoja tehdessä.

Ensi syksynä voimaan astuu uusi opetussuunnitelma, jossa yhtenäistetään mediakasvatuksen linjausta. Mediataitojen osalta opintosuunnitelmassa tullaan painottamaan muun muassa tiedonhakua ja näppäilytaitoa. Kouluarjessa muutos näkyy esimerkiksi käsialakirjoituksen poisjäämisellä.

Juttusarjan seuraavassa osassa käsitellään mediakasvatusta yläkouluissa. 

Juttusarjassa aikaisemmin ilmestynyt:
Turun päiväkodeista noin neljäsosa perehtynyt mediakasvatukseen