Yhteiskunta

Turun ammattikorkeakoululla on parannettavaa kiertotaloudessa

Elisa Varalahti

Ammattikorkeakoulu tekee tutkimus- ja kehitystyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Omien systeemien kehittäminen on kuitenkin vielä kesken.

Energia- ja ympäristö -tutkimusryhmän vetäjä Sami Lyytinen kertoo Turun ammattikorkeakoulun tekevän vahvasti ilmastoteemaista tutkimus- ja kehitystyötä.

”Meiltä löytyy paljon kehitys- ja tutkimustyötä liittyen uusiutuvaan energiaan ja energiankäytön tehokkuuteen. Koulu on antanut resursseja tällaiseen toimintaan, joten siinä mielessä reagointi ilmastonmuutokseen on mennyt parempaan suuntaan. Mutta toisaalta näyttäydytään osaajina aiheessa, jossa omia systeemejä voitaisiin pistää parempaan kuntoon”, Lyytinen pohtii.

 

Ympäristötekijöistä jatkossa suurempi kriteeri

Materiaalihankinnoissa ja kierrätyspisteiden lisäämisessä Turun ammattikorkeakoululla on vielä kehittämisen varaa.

”Esimerkiksi yli 60 000 euron arvoiset hankkeet kilpailutetaan kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksessa. Voimme jossain tapauksissa sisällyttää kriteereihin ympäristötekijöitä. Näin ei ole tehty kauhean järjestelmällisesti tähän mennessä, mutta sen tyyppisiä painotuksia voimme hyvin ottaa tulevaisuudessa käyttöön”, kertoo Turun ammattikorkeakoulun palvelujohtaja Sami Savolainen.

Lyytinen uskoo oppilaitoksen sisällä muun muassa kalusteiden kiertävän kampusten välillä esimerkiksi muuttotilanteissa tai kalustoa uusittaessa. Järjestelmällistä panostusta kiertotalouden mukaiseen toimintaan kuitenkin voisi toivoa. Tahtotilan pitäisi Lyytisen mukaan olla organisaatiossa kovempi, koska kiertotalous on koulun strategian keskiössä.

Koulun kampuksilta puuttuvat muun muassa muovinkierrätyspisteet, sekä osilta kampuksista uupuvat pullojen- ja tölkkienkierrätyspisteet. Savolainen kertoo kiinteistön yleisen jätehuollon, mukaan lukien kierrätyspisteiden järjestämisen olevan kiinteistön omistajan vastuulla. Oppilaitos kuitenkin sanoo pyrkivänsä ajamaan asiaa eteenpäin, että tarvittavat keräyspisteet löytyisivät mahdollisesti jatkossa.

 

Ilmastotiedon lisääminen osana ilmastosuunnitelmaa

Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029 näkyy myös Turun ammattikorkeakoulussa. Hiilineutraalin energian käyttö ja tutkimus ovat oppilaitoksen tärkeimmät vastuualueet.

”Olemme olleet mukana vähähiilisen liikkumisen tutkimustoiminnassa. Kannustamme henkilöstöä ja opiskelijoita käyttämään Fölläreitä. Kaupunki on antanut meille tavoitteeksi myös ilmastotiedon lisäämisen. Se sopii hyvin oppilaitoksellemme, koska me koulutamme alan osaajia ja ollaan siinä mielellään mukana”, Savolainen tarkentaa tulevaisuuden näkymiä.

Johtokunnan kokouksessa on päätetty, että Turun ammattikorkeakoulussa aloittaa ilmastovastaava ensi vuonna. Hänen tehtävänään on lähteä työstämään konkreettisempaa suunnitelmaa koululle ilmastonmuutoksen torjumiseksi.