Yhteiskunta

Tytöt koetaan edelleen poikia arvottomampina

Rosa Huuska

"Tasa-arvoisempi yhteiskunta maailmanlaajuisesti hyödyttää kaikkia, myös poikia. Se, että edistetään tyttöjen oikeuksia, on hyödyksi koko yhteiskunnalle", sanoo Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.

Suomessa maanlaajuinen ongelma on tyttöjen harrastusmahdollisuuksien puute, ja se millaista junioritoimintaa tytöille on ylipäätään olemassa, arvioi Turun Tyttöjen Talon ohjaaja Adonika Ellä. Hänen mukaansa on selkeästi havaittavissa, että esimerkiksi joidenkin poikien junioritoimintaa rahoitetaan enemmän, kuin tyttöjen. Myöskään joissain lajeissa ei ole ollenkaan tyttöjen junioritoimintaa.

Suomessa tyttöjen oikeudet ovat myös erilaisia riippuen siitä, onko kantasuomalainen vai maahanmuuttaja. Maahanmuuttajatytöt saattavat kohdata esimerkiksi ulkonäköön liittyvää huutelua enemmän, kuin kantasuomalainen tyttö. Maahanmuuttajatyttöjä voidaan myös ohjata automaattisesti tietyille koulutusaloille.

Tasa-arvo on myös ilmastokysymys

Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinäsen mukaan tärkeintä olisi purkaa ennakkokäsityksiä sukupuolirooleista. Ensi viikolla 11.10. vietettävä Tyttöjen päivä on symbolinen tapa nostaa tyttöjen kokemaa syrjintää esille. Heinänen suositteleekin kiinnittämään huomiota, miten omassa elämässään toteuttaa tasa-arvoa ja kyseenalaistamaan vanhentuneita sukupuolikäsityksiä.

Kehitysmaiden tytöt kokevat syrjintää paitsi sukupuolensa ja ikänsä puolesta, myös köyhyyden takia. Esimerkiksi tyttöjen koulutus on tehokkain keino poistaa köyhyyttä, jolla on myös maailmanlaajuisia vaikutuksia. Koulutetut naiset tekevät vähemmän lapsia, jolla on vaikutusta ilmastonmuutokseen.

 

Äänestämällä vaikutat myös maailman tyttöjen oikeuksiin

Yhdysvaltojen toimet katkaista rahahanat aborttia ja seksuaaliterveyttä tukevilta ohjelmilta, voi Heinäsen mukaan aiheuttaa eri laskelmien mukaan jopa miljoonien tyttöjen ja naisten kuoleman. Hän on huolissaan myös Euroopassa tapahtuvasta konservatiivisesta liikehdinnästä.

”Vaikka tuloksia tasa-arvossa ollaan saatu, valitettavasti joissain asenteissa ollaan otettu myös takapakkia”, sanoo Heinänen. Hän nostaakin äänestämiseen tärkeään rooliin siinä, miten tavallinen suomalainen voi vaikuttaa maailman tyttöjen oikeuksiin.

”Se millainen hallitus meillä on vaikuttaa erittäin paljon siihen, millaista kehityspolitiikkaa Suomi tulevaisuudessa tekee”, Heinänen sanoo.

 

Kuvat: Rosa Huuska